Cotele de impozitare a bunurilor imobiliare pentru anul 2018

Cotele de impozitare a bunurilor imobiliare pentru anul 2018

190
DISTRIBUIȚI
Decizia
nr. 11/11 din 14 decembrie 2017

Cu privire la stabilirea cotelor de impozitare a bunurilor imobiliare pentru anul 2018”.

„În conformitate cu Legea nr.181 cu privire la finanţele publice şi responsabilităţile bugetar- fiscale din 25.07.2014, Legea nr.436 din 28.12.2006, Legea nr.397 – XV din 16.03.2003 privind finanţele publice locale, Codul fiscal aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997, precum şi în  scopul asigurării părţii de venituri a bugetului, Consiliul local Cărpineni

DECIDE:

I.

În conformitate cu Titlul VI al Codului Fiscal: a stabili  pentru anul 2018 urmatoarele cote de impozitare a bunurilor  imobiliare evaluate de catre organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

PENTRU TERENURILE AGRICOLE CU CONSTRUCȚII amplasate pe ele -0,3.

II.

În conformitate cu Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XIV din 16.06.2000: a stabili pentru anul 2018 urmatoarele cote de impozitare a  bunurilor imobiliare, care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

impozitul pe  clădirile  şi  construcţiile cu destinaţie  agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale  conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează:

 • pentru persoanele juridice şi fizice, care desfaşoară  activitate de întreprinzător – 1 la sută (%) din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
 • pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la  prima  liniuta – 0.1 la sută (%) din costul bunurilor imobiliare.

2. impozitul pe bunurile imobiliare cu  destinaţia locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile  rurale se stabileşte după cum urmează:

 • pentru persoanele juridice şi fizice, care desfaşoară  activitate de întreprinzător – 0.1 la sută (%) din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
 • pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la  prima  liniuta – 1 la sută (%) din costul bunurilor imobiliare;
 • În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate), înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2  înclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:
 1. De la 100 la 150 m2 înclusiv – de 1.5 ori;
 2. De la 150 la 200 m2 înclusiv – de 2 ori;
 3. De la 200 la 300 m2 înclusiv – de 10 ori;
 4. Peste 300 m2 – de 15 ori.

– PENTRU TERENURI:

Terenurile cu destinaţie agricolă:

 • Toate terenurile, altele decît cele destinate fineţelor şi păşunilor:
 1. care au indici cadastrali – 1.5 lei pentru 1 grad- hectar;
 2. care nu au indici cadastrali – 110 lei pentru 1 hectar.
 • terenurile destinate fineţelor şi păşunilor:
 1. care au indici cadastrali – 0.75 lei pentru 1 grad- hectar;
 2. care nu au indici cadastrali –  55 lei pentru 1 hectar;
 • terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri, etc.) – 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică.

Terenurile din intravilan:

 1. terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu  (inclusiv terenuri atribuite de către  autoritatea publică locală ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţii de terenuri în intravilan) în localităţile rurale–  1 leu pentru 100 m2.
 2. terenurile destinate întreprinderilor agricole, altele decît terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: în oraşe şi în localităţile rurale– 10 lei pentru 100 m2;

Terenurile din extravilan:

a) pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate– 350 lei pentru 1 hectar;

b) altele decît cele specificate la a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate – 70 lei pentru 1 hectar.

III.

Subiecţii impunerii, obiectele impunerii, baza impozabilă a bunurilor imobiliare evaluate la valoarea estimată, modul de calculare, termenele de prezentare a dării de seamă, responsabilii, înlesniri la plata impozitului pe bunurile imobiliare, se reglamentează prin prevederile Titlului VI al Codului fiscal.

Subiecţii impunerii, obiectele impunerii, baza impozabilă a bunurilor imobiliare care nu au fost evaluate la valoarea estimată, modul de calculare, termenele de prezentare a dării de seamă,  se reglamentează prin  prevederile Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal.

Scutirile la impozitul pe bunurile imobiliare, prevăzute în art. 284 al Codului fiscal, se acordă după examinarea fiecărui caz de adresare.

IV.

Prezenta Decizie intră în vigoare la data de 01.01.2018 şi  urmează a fi prezentată la IFS Hîncești și adusă la cunoştinţa contribuabililor în termen de 10 zile de la data adoptării.

Președintele ședinței                                          Tamara MACARI

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului comunei Cărpineni          Victor DECUSEARĂ