Acord de Asociere Intercomunitară privind crearea serviciului multifuncţional de prestare a serviciilor...

Acord de Asociere Intercomunitară privind crearea serviciului multifuncţional de prestare a serviciilor comunale în localităţile clusterului Cărpineni – Mingir – Voinescu – Negrea – Sofia – Bălceana

66
DISTRIBUIȚI

Disponibilitățile financiare și materiale limitate ale APL-urilor din marea majoritate a localităților mici din Republica Moldova restricționează desfășurarea în plină măsură a competențelor desemnate prin legislația în vigoare cu privire la administrația publică, încât, în prezent se încearcă exploatarea oricărei oportunități, dacă aceasta are menirea să contribuie la îmbunătățirea situației social-economice locale. Astfel, graţie suportului oferit de programele de asistenţă internaţionale noi, reprezentanţii autorităţilor publice locale ale:

comunei Cărpineni, reprezentat prin dl Primar Cărpineanu Ion,

comunei Mingir, reprezentat prin dl Primar Chițanu Ilie,

satului Voinescu, reprezentat prin dl Primar Moldovanu Valentin,

satului Negrea, reprezentat prin dl Primar Mangîr Ștefan,

satului Sofia, reprezentat prin dl Primar Mîrza Ion,

satului Bălceana, reprezentat prin dl Primar Chioresu Valentin,

ţinînd cont de condiţiile existente la nivelul localităţilor noastre şi posibilităţile limitate de organizare a prestării serviciilor publice,

avînd drept scop îmbunătăţirea stării mediului ambiant și al calității vieții locuitorilor din comunitățile vizate de prezentul acord,

considerînd cooperarea intercomunitară drept un instrument util şi oportun de dezvoltare a serviciilor publice locale, dar şi a infrastructurii de utilităţi în localităţile pe care le administrăm,

beneficiind de oportunitatea ofertă de donatorii internaționali de a atrage resurse financiare externe pentru dezvoltarea unui serviciu comun de salubrizare și de amenajare a teritoriului,

avînd în vedere că serviciul ce urmează a fi inaugurat va contribui la satisfacerea nevoilor și intereselor locuitorilor din toate localitățile semnatare ale prezentului Acord, asigurând astfel îmbunătățirea calității vieţii şi asigurarea unui nivel înalt de trai,

în conformitate cu prevederile Articolului 5 al Legii cu privire la descentralizarea administrativă nr. 435 din 28. 12. 2006 și ale Articolului 14, alineat (1), litera j) a Legii cu privire la administraţia publică locală nr. 436 din 28. 12. 2006,

semnăm Acordul de Asociere Intercomunitară  privind delegarea serviciului de evacuare a deșeurilor Întreprinderii municipale „Cărpineni Servicii”, care va presta serviciul de evacuare a deșeurilor menajere, în localităţile clusterului Cărpineni- Mingir- Voinescu- Negrea- Sofia- Bălceana.

acord de asociere intercomunitară

CONTRACT servicii salubrizare persoane fizice

Proiect de decizie aprobarea Acordului și Serviciul intercomunitar de evacuare a deșeurilor

Proiect de Regulament prestarea serviciului IM Cărpineni Servicii

Proiect decizie tarife salubrizare intercomunitar