Achiziţii publice

Achiziţii publice

Achiziţii publice

Achiziţii publice

Anunț privind concursul ofertelor de preț pentru achiziția savurei

În atenția agenților economici interesați. Primăria comunei Cărpineni vă invită să participați la concursul privind achiziționarea savurei, cantitatea -100 tone. Oferta se va depune pe...

Anunț privind concursul ofertelor de preț pentru lucrările de extindere a iluminatului stradal în...

În atenția agenților economici cu experiență în extinderea iluminatului stradal. Primăria comunei Cărpineni vă invită să participați la concursul privind extinderea iluminatului stradal în s....

30 iulie 2018- Concursul ofertelor de preț: Procurarea betonului asfaltic

La data de 30 iulie 2018, ora 11:00, se va desfășura concursul ofertelor de preț privind procurarea betonului asfaltic cu agregate mărunte ȘMV g-II...

Concursul ofertelor de preț: Reparatia capitală a spațiilor auxiliare (Galeria, Izolator, Casa scării) la...

Denumirea autorităţii contractante: Primăria com.Cărpineni, r-ul Hîncești Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preț, Obiectul achiziției: Reparatia capitala a spațiilor auxiliare (Galeria, Izolator,...

Anunț: Reparatia capitală a spațiilor auxiliare (Galeria, Izolator, Casa scării) la grădinița Andrieș din...

Denumirea autorităţii contractante: Primăria com.Cărpineni, r-ul Hîncești Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preț, Obiectul achiziției: Reparatia capitala a spațiilor auxiliare (Galeria, Izolator,...

Dări de seamă referitor achizițiilor de produse alimentare, materiale de construcții și reparația clădirii...

dare de seamă materiale de construcție dare de seamă produse alimentare trimestrul II 2018 Dare de seamă reparația capitală a clădirii primăriei com. Cărpineni

Licitație publică privind achiziționarea produselor de minerit, metale de baza și produse conexe pentru...

Data petrecerii licitației: 27 iulie 2018, ora 11:00, în incinta Primăriei comunei Cărpineni. Invitația de participare - aici.  

Anunț privind achiziționarea unui studiu de piață privind comportamentul populației față de deșeuri și...

În atenția agenților economici interesați. Proiectul „Rețea rurală transfrontalieră pentru un mediu ambiant curat” este implementat de Primăria com. Cărpineni, ONG Speranța din s. Cărpineni și orașul...

Anunț pentru petrecerea unui training referitor tehnologiilor ecologice utilizate în gestionarea deșeurilor

În atenția agenților economici interesați. Proiectul „Rețea rurală transfrontalieră pentru un mediu ambiant curat” este implementat de Primăria com. Cărpineni, ONG Speranța din s. Cărpineni și orașul...

Anunț de selectare a unei companii pentru furnizarea echipamentului IT

În atenția agenților economici interesați. Proiectul „Rețea rurala transfrontalieră pentru un mediu ambiant curat” este implementat de Primăria com. Cărpineni, ONG Speranța din s. Cărpineni și orașul...

Anunț privind achiziționarea unei autospeciale de evacuare a deșeurilor, inclusiv piese de schimb

Anunț privind achiziționarea unei autospeciale de evacuare a deșeurilor, inclusiv piese de schimb În atenția agenților economici interesați. Proiectul „Rețea rurala transfrontalieră pentru un mediu ambiant curat” este implementat...

Invitație de participare la licitația publică privind achiziționarea produselor de minerit

Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Cărpineni, r-ul Hîncești IDNO: 1007601005763 Tip procedură achiziție: Licitatie Publică Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei...
Font Resize
Contrast