Achiziţii publice

Achiziţii publice

Achiziţii publice

Achiziţii publice

Anunț: Reparatia capitală a spațiilor auxiliare (Galeria, Izolator, Casa scării) la grădinița Andrieș din...

Denumirea autorităţii contractante: Primăria com.Cărpineni, r-ul Hîncești Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preț, Obiectul achiziției: Reparatia capitala a spațiilor auxiliare (Galeria, Izolator,...

Dări de seamă referitor achizițiilor de produse alimentare, materiale de construcții și reparația clădirii...

dare de seamă materiale de construcție dare de seamă produse alimentare trimestrul II 2018 Dare de seamă reparația capitală a clădirii primăriei com. Cărpineni

Licitație publică privind achiziționarea produselor de minerit, metale de baza și produse conexe pentru...

Data petrecerii licitației: 27 iulie 2018, ora 11:00, în incinta Primăriei comunei Cărpineni. Invitația de participare - aici.  

Anunț privind achiziționarea unui studiu de piață privind comportamentul populației față de deșeuri și...

În atenția agenților economici interesați. Proiectul „Rețea rurală transfrontalieră pentru un mediu ambiant curat” este implementat de Primăria com. Cărpineni, ONG Speranța din s. Cărpineni și orașul...

Anunț pentru petrecerea unui training referitor tehnologiilor ecologice utilizate în gestionarea deșeurilor

În atenția agenților economici interesați. Proiectul „Rețea rurală transfrontalieră pentru un mediu ambiant curat” este implementat de Primăria com. Cărpineni, ONG Speranța din s. Cărpineni și orașul...

Anunț de selectare a unei companii pentru furnizarea echipamentului IT

În atenția agenților economici interesați. Proiectul „Rețea rurala transfrontalieră pentru un mediu ambiant curat” este implementat de Primăria com. Cărpineni, ONG Speranța din s. Cărpineni și orașul...

Anunț privind achiziționarea unei autospeciale de evacuare a deșeurilor, inclusiv piese de schimb

Anunț privind achiziționarea unei autospeciale de evacuare a deșeurilor, inclusiv piese de schimb În atenția agenților economici interesați. Proiectul „Rețea rurala transfrontalieră pentru un mediu ambiant curat” este implementat...

Invitație de participare la licitația publică privind achiziționarea produselor de minerit

Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Cărpineni, r-ul Hîncești IDNO: 1007601005763 Tip procedură achiziție: Licitatie Publică Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei...

Invitație de participare la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Cărpineni, r-ul Hîncești, Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preț, Obiectul achiziției: Reparația capitală a clădirii Primăriei com....

Anunț privind achiziționarea produselor alimentare pentru grădinițele de copii „Andrieș” și „Lăpușnița”

Prezentul anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării produselor alimentare pentru grădinițele de copii „Andrieș” și „Lăpușnița” pentru trimestrul II, anul 2018. anunt produse...

Anunț pentru selectarea unei companii pentru efectuarea asistenței în implementarea proiectului

Anunț Selectarea unei companii pentru efectuarea asistenței în implementarea proiectului Data lansării: 26.04.2018 Data limită pentru aplicare: 10.05.2018, ora 17.00 Solicitant: Primăria Comunei Cărpineni Proiectul „Rețea rurala transfrontalieră pentru...

Anunț pentru selectarea unei companii pentru efectuarea studiului de fezabilitate referitor la crearea depozitului...

Anunț Selectarea unei companii pentru efectuarea studiului de fezabilitate referitor la crearea depozitului de deșeuri solide în s. Cărpineni Data lansării: 26.04.2018 Data limită pentru aplicare: 10.05.2018,...
Font Resize
Contrast