Buget

Buget

Decizia Consiliului Local cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2022

Decizia Consiliului Local cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2022

Regulamentul cu privire la organizarea și implementarea Bugetării Participative în com. Cărpineni

1.1. Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului general și a procedurii de elaborare, depunere, evaluare, selectare, implementare și monitorizare a proiectelor de interes public...

Proiectul Regulamentului privind bugetarea participativă

Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului general și a procedurii de elaborare, depunere, evaluare, selectare, implementare și monitorizare a proiectelor de interes public inițiate...

Decizia Consiliului Local cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2021

Decizie cu privire la aprobarea bugetului local Cărpineni pentru anul 2021 Link-ul către platforma Acte Locale

Taxe locale 2021

Taxe locale 2020 document În cazul în care există neclarități, puteți apela nr. de tel: 067368440 (secretariat) sau puteți scrie un...

Proiect de decizie privind corelarea bugetului

Proiect decizie Corelarea bugetului 2021

Anunţ privind iniţierea audierilor publice cu privire la aprobarea bugetului comunei Cărpineni pentru anul...

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărârii Guvernului nr. 967 din 9...

Taxe locale 2020

Taxe locale 2020            

Proiectul bugetului pentru perioada 2020- 2022

Se aprobă proiectul bugetului comunei Cărpineni  pe anul 2020 la venituri  și cheltuieli în sumă de  12550 mii lei, pe anul 2021 la...

Raport narativ privind executarea bugetului Instituţiei Publice Primăria Cărpineni pentru trimestrul III, anul 2019

Executarea bugetului Primăriei Cărpineni pentru trimestrul III anul 2018 s-a efectuat și s-a bazat pe acte legislative și normative, precum: Legea finanțelor publice și...

Taxele locale pentru anul 2019

DECIZIA Nr.08/04 din 07 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019.” În conformitate cu Titlul VII „Taxele locale’’...
Font Resize
Contrast