Dispoziții privind activitatea de bază pentru anul 2017- 2018

Dispoziții privind activitatea de bază pentru anul 2017- 2018

Dispoziția Nr. 177 din 30 noiembrie 2018 „Cu privire la convocarea Comisiei Locale pentru...

DISPOZIȚIE Nr. 177 din 30 noiembrie 2018 „Cu privire la convocarea Comisiei Locale pentru Protecția Dreptului Copilului aflat în dificultate” Avînd ca scop promovarea interesului superior al...

Dispoziția Nr. 176 din 28 noiembrie 2018 „Cu privire la numirea tutorelui”

DISPOZIȚIE Nr. 176 din 28 noiembrie 2018 „Cu privire la numirea tutorelui” În conformitate cu Codul Familiei al Republicii Moldova, art. 142, alin. 4, art. 143, Codul Civil...

Dispoziția Nr. 175 din 28 noiembrie 2018 „Cu privire la numirea tutorelui”

DISPOZIȚIE Nr. 175 din 28 noiembrie 2018 „Cu privire la numirea tutorelui” În conformitate cu Codul Familiei al Republicii Moldova, art. 142, alin. 4, art. 143, Codul Civil...

Dispoziția Nr. 174 din 26 noiembrie 2018 „Cu privire la crearea comisiei de recepție...

DISPOZIȚIE Nr. 174 din 26 noiembrie 2018 „Cu privire la crearea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor” În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația...

Dispoziția Nr. 173 din 26 noiembrie 2018 „Cu privire la crearea comisiei de recepție...

DISPOZIȚIE Nr. 173 din 26 noiembrie 2018 „Cu privire la crearea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor” În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația...

Dispoziția Nr. 172 din 26 noiembrie 2018 „Cu privire la convocarea consiliului”

DISPOZIȚIE Nr. 172 din 26 noiembrie 2018 „Cu privire la convocarea consiliului” În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la Administrația Publică Locală, art....

Dispoziția Nr. 171 din 26 noiembrie 2018 „Cu privire la evaluarea inițială a situației...

DISPOZIȚIE Nr. 171 din 26 noiembrie 2018 „Cu privire la evaluarea inițială a situației copilului” În temeiul Legii nr. 140 din 14. 06. 2013 privind protecția specială...

Dispoziția Nr. 170 din 26 noiembrie 2018 „Cu privire la evaluarea inițială a situației...

DISPOZIȚIE Nr. 170 din 26 noiembrie 2018 „Cu privire la evaluarea inițială a situației copilului” În temeiul Legii nr. 140 din 14. 06. 2013 privind protecția specială...

Dispoziția Nr. 169 din 19 noiembrie 2018 „Cu privire la atribuirea statutului de potențial...

DISPOZIȚIE Nr. 169 din 19 noiembrie 2018 „Cu privire la atribuirea statutului de potențial beneficiar al SÎSD” În temeiul HG nr. 1034 din 31.12.2014 cu privire la...

Dispoziția Nr. 168 din 19 noiembrie 2018 „Cu privire la convocarea Echipei Multidisciplinare Locale”

DISPOZIȚIE Nr. 168 din 19 noiembrie 2018 „Cu privire la convocarea Echipei Multidisciplinare Locale” prevăzută prin Hotărîrea Guvernului nr. 228 din 28.03.2014, în temeiul Hotărîrii de Guvern nr....

Dispoziția Nr. 167 din 13 noiembrie 2018 „Cu privire la evidența familiilor/persoanelor defavorizate din...

DISPOZIȚIE Nr. 167 din 13 noiembrie 2018 „Cu privire la evidența familiilor/persoanelor defavorizate din comuna Cărpineni” În legătură cu situația  familiilor/persoanelor defavorizate din comuna Cărpineni și situația...

Dispoziția Nr. 166 din 13 noiembrie 2018 „Cu privire la evidența familiilor/persoanelor defavorizate din...

DISPOZIȚIE Nr. 166 din 13 noiembrie 2018 „Cu privire la evidența familiilor/persoanelor defavorizate  din comuna Cărpineni” În legătură cu situația  familiilor/persoanelor defavorizate  din comuna Cărpineni și situația...
Font Resize
Contrast