Proiecte de documente / Consultări publice

Proiecte de documente / Consultări publice

Proiect de decizie cu privire la aprobarea proiectului de buget al comunei pentru anul...

Proiect de decizie cu privire la aprobarea proiectului de buget al comunei pentru anul 2023 si estimările 2024-2025: Proiect de buget 2023-2025 Cărpineni

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară a consiliului local din 08.08.2022

Proiect decizie cu privire la corectarea erorilor comise în procesul delimitării terenurilor la măsurările masive Proiect decizie cu privire la modificarea modului de folosință și...

Plan Urbanistic de Detaliu privind amplasarea unui parc fotovoltaic supus dezbaterilor publice

Se supune dezbaterilor publice Planul Urbanistic de Detaliu privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 5324203.1584 situat în extravilanul comunei Cărpineni, în scopul amplasării unui...

Strategia de Dezvoltare a teritoriului GAL Cișmeaua Căprioarelor 2022-2028 supusă dezbaterilor publice

Stimați membri și rezidenți ai GAL Cișmeaua Căprioarelor (localitățile Cărpineni, Mingir, Voinescu, Negrea, Sofia, Bălceana (r. Hîncești) și Colibabovca (r. Leova)), propunem spre atenția...

Proiecte de decizii ale Comisiei Agricultură, industrie, protecția mediului și amenajarea teritoriului

Proiect decizie cu privire la corectarea erorilor comise în procesul delimitării terenurilor la măsurările masive Proiect decizie cu privire la darea în arendă prin licitaţie...

Proiecte de decizii ale comisiei Agricultură, industrie, protecția mediului și amenajarea teritoriului

Nota informativa Tirgul mesterilor populari 2022 Proiect decizie cu privire la organizarea „Tîrgului Meșterilor Populari”

Proiecte de decizii ale Consiliului comunal Cărpineni

Proiect decizie cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2022 II Proiect decizie cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2022 Notă informativă repartizare...

Proiecte de decizii ale Consiliului comunal Cărpineni

Proiect decizie cu privire desemnarea unui consilier în calitate de reprezentant al Consiliului în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate Proiect decizie cu privire la aderarea...

Proiectul Bugetului pentru anul 2022 supus dezbaterilor publice

La data de 30 noiembrie 2021, în incinta primăriei au avut loc consultări publice referitor proiectului bugetului pentru anul 2021. prezentare_buget Așteptăm propuneri de îmbunătățire a...

Proiectul Planului de gestionare a patrimoniului public supus dezbaterilor publice

Prezentul Plan de gestionare a patrimoniului public are drept scop să ofere orientare strategică pentru procesul de planificare şi realizare a politicii de gestionare...

Proiecte de decizii ale Comisiei Economico-Financiară, Drept și Disciplină pentru ședința consiliului din 07...

Proiect decizie cu privire examinarea cererii privind sistarea activității de comerț Proiect decizie cu privire la acordarea unui ajutor bănesc Proiect decizie cu privire la acordarea...

Proiecte de decizii ale Comisiei Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea teritoriului pentru ședința...

Proiect decicie cu privire la amenajarea și organizarea teritoriului Proiect decizie comisia Agricultură cu privire la unele măsuri de protecție contra inundațiilor reg. Topor Proiect decizie...
Font Resize
Contrast