Proiecte implementate

Proiecte implementate

Proiecte implementate

Proiecte implementate

Studiu de fezabilitate privind construcția unei stații de colectare și sortare a deșeurilor

„Beneficiile de mediu ale reciclării pot fi analizate pe baza următorilor indicatori-cheie de mediu: (1) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES);...

Planul de Siguranță a Apei, comuna Cărpineni, r. Hîncești

Reţeaua hidrologică a satului Cărpineni este relativ bine reprezentată în cuprinsul localității, iar regimul hidrologic se caracterizează printr-un debit variabil în timpul anului: primăvara...

Proiectul pilot „Compostare în localitățile rurale”

În perioada august 2016- februarie 2017, Centrul Ecologic de Asistență și Instruire din Chișinău în parteneriat cu Primăria comunei Cărpineni, cu suportul financiar al...

Proiectul „Spațiu de agrement pentru copii și adulți”

În perioada august- octombrie 2013, în cadrul focus-grupurilor petrecute cu grupurile comunitare de femei, romi, tineri și persoane în etate, a fost identificată o...

Proiectul „Sistem de informare a populației în comuna Cărpineni”

În comuna Cărpineni a fost instalat un sistem de informare a populației prin intermediul unei rețele de difuzoare stradale, în cadrul proiectului „Sistem de...

Proiectul „Facilitarea accesului la infrastructura tehnico-edilitară pentru crearea locurilor de muncă”

Perioada de implementare: octombrie 2016- noiembrie 2017. Problema abordată: Lipsa locurilor de muncă și migrația forței de muncă. Soluționarea problemei: Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale...

Proiectul „Drumuri sigure în Cărpineni”- Accesul populației la o rețea îmbunătățită de drumuri locale.

Perioada de implementare: septembrie 2016- noiembrie 2017. Problema abordată de proiect: Starea rea a drumurilor de țară. Soluționarea problemei abordate: Un greder va contribui la reparația și...

Post de pompieri renovat în comuna Cărpineni

Comuna Cărpineni are post de pompieri renovat! În cazul situațiilor de urgență, cetățenii vor beneficia de servicii de intervenție mai calitative! La evenimentul de...
Font Resize
Contrast