Reglementare normativă

Reglementare normativă

Reglementare normativă

Reglementare normativă

Despre pășunat în perioada lunilor aprilie- mai

În conformitate cu Regulamentul cu privire la păşunat şi cosit, păşunatul nu se admite înainte de ultima decadă a lunii aprilie sau prima decadă...

Decizia Comisei Locale Situații Excepționale din 12.03.2020

1.Se ia act de informația d-lui primar Ion Cărpineanu, a reprezentantul IMSP Cărpineni, dnul Frunză Iurie și a șefei Centrul de Sănătate Cărpineni, d-na...

Regulamentul privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al comunei Cărpineni

Capitolul II al Regulamentului stipulează categoriile de cetățeni care pot fi numiți Cetățeni de Onoare ai comunei Cărpineni. Aceștia trebuie să fie personalități remarcante, care...

Ce spune legea despre Registrul contractelor de arendă?

Conform portalului Bizlaw, începând cu data de 10 iulie 2019, registrele contractelor de arendă vor fi ținute în baza unor reguli noi. Potrivit Regulamentului, contractele...

Întreprinderile individuale și gospodăriile ţărăneşti vor prezenta de la 1 octombrie 2018 Darea de...

Darea de seamă unificată, urmează a fi prezentată de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier), dacă întrunesc cumulativ cumulativ următoarele...

Întreprinzătorii agricoli vor trebui să țină Registrul activității desfășurată de zilieri.

Inspectoratul de Stat al Muncii atenționează întreprinzătorii agricoli, care beneficiază de lucrări cu caracter ocazional, că trebuie să țină un Registru de evidență a...

Implicarea copiilor în activități casnice. Care este limita între educație și exploatare?

Atribuirea unor obligații casnice este una dintre cele mai bune metode de a responsabiliza un copil. Prin intermediul lor, părinţii îi arată că membrii...

Despre tichetele de masă

În Monitorul Oficial nr. 364-370 din 20 octombrie 2017 a fost publicată Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, care...

Proiect de decizie: Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului primăriei comunei Cărpineni

     PROIECT DE DECIZIE               D E C I Z I E Din 18 mai 2018                                                               Nr. 04/02 „Cu privire la modificarea Deciziei Nr.03/07 din...

Asigurarea curățeniei pe teritoriul localității Cărpineni. Ce spune Regulamentul?

REGULAMENTUL de asigurare a curăţeniei în comuna Cărpineni, r. Hîncești aprobat prin decizia CL nr. 02/19 din 15. 04. 2015 1. Dispoziţii generale 1.1. Prezentele reguli sunt elaborate...

„Vecin bun” sau „Bun vecin!” Ce spune legea?

Uneori vecinii se ceartă între ei, iar uneori ajung chiar și în fața instanței! Din motive diferite: gardul nu a fost construit cum trebuie,...
Font Resize
Contrast