Așezarea geografică

Așezarea geografică

Străveche vatră de cultură şi civilizaţie, Cărpineni este un sat răzăşesc mare şi frumos, aşezat pe valea Lăpuşnei, la 12 km est de râul Prut, 40 km nord de târgul Leova şi 70 km vest de municipiul Chişinău, capitala Republicii Moldova.

Satul se întinde pe un şes şi pe coastele dealurilor cu trei ramuri. O ramură porneşte de pe valea Lăpușnei, de la Chetrărie şi se întinde câţiva kilometri până în mijlocul satului, unde se întâlneşte cu altă ramură, care vine de pe valea Târlichiciului. Amândouă aceste ramuri sunt despărţite de dealul Negrii, care coboară domol până în mijlocul satului. Mijlocul satului este mai lat, întinzându-se pe sub dealurile de la răsărit şi formând partea satului numită Cotul lui Borş. De aici se întinde de la est spre vest, unde întâlneşte un cot de deal ascuţit numit Vărzăreasca, iar de la cotul dealului spre sud până la capăt se numeşte După Deal sau Despre Topor, un sătuc mic, aşezat de cealaltă parte a şesului şi care era pe vremuri vârful judeţului Ismail şi mai târziu al judeţului Cahul.

Mahalaua Târlichiciului este despărţită în două printr-o rîpă mare şi adâncă, care este formată din două rîpi, ce vin de dincolo de sat, din Târlichiciul de Sus şi Târlichiciul de Jos. Pe dealul Târlichiciului urcă drumul spre tîrgul Hânceşti, aflat la 30 km distanţă de Cărpineni, şi spre partea moşiei satului numită Sîlişte.

Poziţia fizico-geografică. Comuna este străbătută de paralela 46°7 latitudine nordică şi de meridianul 28°4 longitudine estică de la meridianul Greenwich.

Distanţa comunei Cărpineni faţă de principalele oraşe:

Bucureşti – 370 km S-V;

Chişinău –72 km N-E;

Iaşi – 78 km N-N-V;

Leova–40 km S-S-V;

Hânceşti –35 km E.

Râul Prut se află la 12 km V, iar podul de peste Prut, Leușeni-Albița – la 14 km N-V. Localitatea este traversată de rîulețul Lăpușnița, afluient al rîului Prut.

Limitele comunei sunt satele cu care se mărgineşte:

Negrea- 7 km N, Mereşeni- 3,5 km N-E, Sărata- Galbenă- 11 km E, Cărpineanca- 5 km E, Ciadîr- 3,5 km S-E, Mingir- 10 km S, Semionovka- 2 km S, Pogăneşti- 5 km S, Cioara- 6 km S-V, Dancu- 2 km S-V, Călmăţui- 1,5 km V, Crasnoarmeisc- 5,5 km V şi Lăpuşna- 14 km N.

Relieful comunei Cărpineni este deluros, dealurile fiind separate între ele de pîraie, vîlcele şi râpi. Aceste dealuri fac parte din masivul înalt din Basarabia, cunoscut sub numele de Codrul Bâcului şi sunt înclinate de la vest spre est.

Solul în cea mai mare parte este cernoziom. După calitate, cele mai bune soluri le deţin moşiile Selişte, Uluci, Gargalâc, Slobozia, Târlichici, Topor, Rădi şi Podiş.

Bogăţiile subterane sunt puţine la număr, existînd cariere de piatră, de argilă şi de nisip în partea de est a satului şi de apă sulfurată în partea de vest.

Căile de comunicaţie. Principala cale de transport este şoseaua ce leagă Cărpinenii la 14 km N cu Lăpuşna şi cu drumul naţional Leuşeni – Hânceşti – Chişinău, iar la 16 km S în dreptul localităţii Sărata- Răzeşi cu drumul naţional Leuşeni-Leova.

De asemenea, din Cărpineni mai duc următoarele drumuri: spre Cioara- 5km S-V, Călmăţui- 8 km V, Tălăieşti- 2 km V, Leuşeni- 14 km V, Negrea- 3 km N, Hânceşti- 30 km N-E, Mereşeni- 20 km N-E, Sărata-Galbenă- 20 km. E, Ciadîr- 15 km S-E şi Orac- 20 km S-E.

Şoseaua Lăpuşna-Voinescu trece prin Cărpineni pe o distanţă de 10 km, din care prin sat – 5 km şi prin Horjeşti – 6 km. De asemenea în sat îşi desfăşoară activitatea firma DovaxTrans-Auto care asigură deplasarea locuitorilor din Cărpineni și comunele învecinate spre Chişinău.