Avize și proiecte de decizii ale comisiilor de specialitate.

Avize și proiecte de decizii ale comisiilor de specialitate.

19
DISTRIBUIȚI

Avizul comisiei social-culturale, culte și învățământ Clubul Rapid Cărpineni

Aviz la proiectul de decizie cu privire la transmiterea unor bunuri la IM

Proiect decizie cu privire la lichidarea gunoiștii din sectorul Bucos

Proiect decizie cu privire la punerea în aplicare a taxei de salubrizare

Proiect decizie cu privire la reparația sursei de apă la izvorul din marginea satului

Proiect decizie cu privire la schimbarea destinației depozitului de deșeuri de grajd în depozit de deșeuri menajere