Casă de tip familial

Casă de tip familial

109
DISTRIBUIȚI

Casa de copii de tip familial este un serviciu specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă de către un părinte-educator în familia acestuia. Beneficiari sunt copiii rămași fără ocrotire părintească sau copiii retrași din familie atunci când există un pericol iminent pentru viața sau sănătatea lor.

Părinții-educatori sau persoanele care iau copiii rămași fără ocrotire părintească  sub tutelă/curatelă vor obține acest statut după ce vor urma cursuri speciale de instruire, cu durata de 50 de ore.

Copiii se vor afla în casele de tip familial până la 18 ani, iar dacă își continuă studiile în universități sau alte instituții de învățământ – până la 23 de ani.

În comuna Cărpineni, satul Horjești, actual există patru case de tip familial, unde locuiesc și sunt educați 16 copii.