Ce spune legea despre Registrul contractelor de arendă?

Ce spune legea despre Registrul contractelor de arendă?

280
DISTRIBUIȚI

Conform portalului Bizlaw, începând cu data de 10 iulie 2019, registrele contractelor de arendă vor fi ținute în baza unor reguli noi.

Potrivit Regulamentului, contractele de arendă se înregistrează în registrul ținut de primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenul sau alt bun agricol arendat.

Registrul respectiv, va fi ținut manual sau electronic și va avea următorul conținut:

Pot exista și cazuri de refuz a înregistrării contractului de arendă (subarendă) sau al modificărilor aduse acestuia:

  • nu poate fi stabilită identitatea persoanei care prezintă documentele necesare operării înscrierilor în registru;
  • documentele prezentate conţin ştersături, completări, cuvinte radiate și alte corectări nemenţionate sau executate în creion;
  • în contractul de arendă (acordul adițional) sunt indicate incorect adresa, numele, prenumele sau denumirea părţii contractante ori lipsesc semnăturile;
  • nu este indicat termenul arendei sau cuantumul și modul de achitare a plăţii pentru arendă;
  • în contract lipsesc alte date ce trebuie înregistrate în registru;
  • înregistrarea contractului de arendă trebuie să fie efectuată de altă primărie sau de către subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice.

Din registrele contractelor de arendă pot fi eliberate extrase, care confirmă faptul existenţei înscrierilor în registru privind bunurile date în arendă şi dreptul de arendă asupra lor, la data eliberării extrasului.

Extrasul din registru se eliberează în termen de trei zile persoanei fizice sau juridice care a depus o cerere scrisă şi a prezentat bonul de achitare a taxei pentru eliberarea extrasului.

Alte detalii despre Registrul contractelor de arendă găsiți în articolul publicat de Bizlaw.