DISTRIBUIȚI

La solicitarea cetăţenilor primăria comunei Cărpineni eliberează următoarele certificate:

  • Adeverinţă cu privire la componenţa familiei– se solicită de la secretarul Consiliului Local, cu prezentarea buletinului de identitate al solicitantului, adeverințele de naștere ale copiilor;
  • Certificat cu privire la locul de trai– se solicită de la secretarul Consiliului Local, cu prezentarea buletinului de identitate și a  actelelor ce confirmă dreptul de proprietate (sau de a locui- contract de comodat sau locațiune) asupra spaţiului locativ;
  • Certificat cu privire la lipsa datoriilor la impozite– se solicită la Departamentul Colectare Impozite și Taxe Locale (perceptorii fiscali), cu prezentarea buletinului de identitate al solicitantului;
  • Adeverinţă cu privire la angajarea în cîmpul muncii– se solicită de la secretarul Consiliului Local, cu prezentarea buletinului de identitate al solicitantului și a carnetului de muncă;
  • Adeverinţă cu privire la suportarea cheltuielilor de înmormîntare– se solicită de la secretarul Consiliului Local, cu prezentarea buletinului de identitate al solicitantului și a certificatului privind suportarea cheltuielilor de înmormîntare, oferit de preotul care a oficiat înmormîntarea, precum și a cecurilor care confirmă cheltuielile suportate;
  • Certificat cu privire la posesia (lipsa) cotei de teren agricol– se solicită la Departamentul Cadastral (inginerul cadastral), cu prezentarea buletinului de identitate al solicitantului;
  • Certificat cu privire la posesia (lipsa) gospodăriei ţărăneşti– se solicită la Departamentul Cadastral (inginerul cadastral), cu prezentarea buletinului de identitate al solicitantului și Certificatul de înregistrare a gospodăriei țărănești.