Concursul de angajare în funcția de specialist cu atribuții generale de birou...

Concursul de angajare în funcția de specialist cu atribuții generale de birou și acte de stare civilă pentru perioadă determinată- prelungit

14
DISTRIBUIȚI

Perioada de depunere a actelor pentru concursul de angajare în funcția de specialist cu atribuții generale de birou și acte de stare civilă pentru perioadă determinată se prelungește până la data de 30 iunie 2020.

Scopul general al funcției: Întocmirea actelor și certificatelor de stare civilă.

Sarcinile de bază:

 • Întocmirea, înregistrarea și eliberarea actelor și certificatelor de stare civilă;
 • Oficierea solemnă a căsătoriilor (la solicitare);
 • Întocmirea și eliberarea certificatelor privind starea civilă al cetățeanului la momentul solicitării, în baza registrelor de evidență a actelor de stare civilă;
 • Întocmirea listelor nominale ale tinerilor pasibili de recrutare;
 • Atribuții privind pregătirea și încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen.

Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază:

 • deținerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii: universitare sau superioare incomplete

Experienţă profesională: nu este necesară

Cunoştinţe: cunoștințe PC (Word, Excel), abilități de lucru în aplicații google: google docs; google calendar ș.a.

Abilităţi: expresivitate, cultură a vorbirii, creativitate, comunicabilitate.

Atitudini/Comportamente: spirit de inițiativă, integritate, responsabilitate, obiectivitate, promptitudine, punctualitate, colegialitate.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail

Dosarul de concurs care trebuie să conțină:

 1. formularul de participare- la solicitare îl vom remite prin e-mail în format editabil;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare sau certificat de studii, după caz;
 4. copia carnetului de muncă (după caz);
 5. certificatul medical, după caz;
 6. declarație pe proprie răspundere despre lipsa antecedentelor penale.

Telefon- 0269 26019;  e-mail- primaria.carpineni@gmail.com.

Data concursului va fi anunțată suplimentar.

formular pentru concurs