Dispoziția Nr. 196 din 07 decembrie 2018 „Cu privire la formarea comisiei...

Dispoziția Nr. 196 din 07 decembrie 2018 „Cu privire la formarea comisiei și deplasarea în teritoriu”

56
DISTRIBUIȚI

DISPOZIȚIE

Nr. 196 din 07 decembrie 2018

„Cu privire la formarea comisiei și deplasarea în teritoriu”

În scopul examinării cererii Nr. 426 din 07.12.2018 depuse de conducătorul Gospodăriei Țărănești – , prin care solicită formarea unei comisii pentru deplasarea în extravilanul comunei Cărpineni pe terenul pe care îl deține pentru evaluarea daunelor produse de cet. – ;

În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală art.29, art.32 alin.1

Dispun:

  1. De format comisia pentru examinarea cererii Nr. 426 din 07.12.2018 depuse de conducătorul Gospodăriei Țărănești – , prin care solicită formarea unei comisii pentru deplasarea în extravilanul comunei Cărpineni pe terenul pe care îl deține pentru evaluarea daunelor produse de cet. – , în următoarea componență:
  • Luță Ion, viceprimar;
  • Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru;
  • Tulbu Anatolie, consilier;
  • Baltă Pavel, consilier.
  1. Executarea dispoziției se pune în sarcina comisiei.
  2. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziții mi-l asum.

Primarul comunei Cărpineni, Ion Cărpineanu