Dispoziția Nr. 197 din 13 decembrie 2018 „Cu privire la inventarierea selectivă...

Dispoziția Nr. 197 din 13 decembrie 2018 „Cu privire la inventarierea selectivă a bunurilor materiale și fondurilor fixe în instituțiile bugetare ale primăriei”

235
DISTRIBUIȚI

DISPOZIȚIE

Nr. 197 din 13 decembrie 2018

„Cu privire la inventarierea selectivă a bunurilor materiale și fondurilor fixe în  instituțiile bugetare ale primăriei”

Avînd ca scop inventarierea elementelor de activ și datorii, constatarea și înregistrarea rezultatelor inventarieriiși perfectarea formularelor utilizatela efectuarea inventarierii, în conformitate cu Ordinul Nr. 60 din 29. 05. 2012 a Ministerului de Finanțe cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea; Legea contabilității Nr. 113  din  27. 04. 2007 art. 24 privind inventarierea patrimoniului; Legea Nr. 436 din 28. 12. 2006 privind Administrația Publică Locală art. 32. alin.1, art.29 alin.1 lit.(g)

Dispun:

Se constituie comisiile pentru inventarierea bunurilor în instituțiile subordonate APL  Cărpineni în următoarea componență:

Bibliotecile                                                          Casa  de  Cultură

Tornea Angela

Nemțanu Maria

Ciugureanu Feodora

Saltaciuc Maria

Vînagă Mihail

Ciubotaru Irina

 

Pompieri                                                                   Primăria

Dobrovolschi Grigore

Mandiș Vasile

Filimon Ion

Luță Ion

Decuseară Victor

Burcă Natalia

Catînsus Lilia

Vintilă Elena

Croitoru Elena

 

Grădinița  Andrieș                                                  Grădinița Lăpușnița

Buhnă  Elena

Casian  Tamara

Rachiu Nadejda

 

Macaru Irina

Bostan Vera

Buhnă Iulia

Primarul comunei Cărpineni, Ion Cărpineanu