Dispoziția Nr. 198 din 13 decembrie 2018 privind efectuarea inventarierii

Dispoziția Nr. 198 din 13 decembrie 2018 privind efectuarea inventarierii

277
DISTRIBUIȚI

DISPOZIȚIE

Nr. 198 din 13 decembrie 2018

Privind efectuarea inventarierii

Avînd ca scop inventarierea elementelor de activ și datorii, constatarea și înregistrarea rezultatelor inventarierii și perfectarea formularelor utilizate la efectuarea inventarierii, în conformitate cu Ordinul Nr. 60 din 29.05.2012 a Ministerului de Finanțe cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea; Legea contabilității Nr. 113 din 27. 04. 2007 art. 24 privind inventarierea patrimoniului; Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală art.32. alin.1, art.29 alin.1 lit.(g)

Dispun:

 1. Se instituie comisia de constatare a rezultatelor inventarierii a insitituțiilor subordonate APL Cărpineni în următoarea componență:
  1) Luță Ion – viceprimar, președintele comisiei;
  2) Burcă Natalia – contabil șef, membru;
  3) Catînsus Lilia – contabil, membru;
  4) Vintilă Elena – contabil, membru;
  5) Croitoru Elena – contabil, membru.
  2. Inventarierea începe la 14. 12. 2018 și se finalizează la 30. 12. 2018
  3. Inventarierea se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind
  inventarierea.
  4. Controlul asupra rezultatelor inventarierii și întocmirii procesului verbal se efectuează de către Burcă Natalia, contabil șef, pînă la data de 15. 01. 2019.
  5.Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina președintelui comisiei de contatare a rezultatelor inventarierii.

Primarul comunei Cărpineni, Ion Cărpineanu