Dispoziția nr. 67 din 06 aprilie 2020 „Cu privire la convocarea consiliului”

Dispoziția nr. 67 din 06 aprilie 2020 „Cu privire la convocarea consiliului”

69
DISTRIBUIȚI

În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la Administraţia Publică Locală art.16 alin 1-5

Dispun:

De convocat consiliul comunei Cărpineni în şedinţă ordinară la data de 21.04.2020, ora 14.00, în localul Primăriei comunei Cărpineni cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la executarea bugetului pe anul 2019 (raportor contabil șef)
2. Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil. (raportor Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru).
3. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare.(raportor contabil șef, primar).
4. Cu privire la aprobarea planului de achiziții publice. (raportor Catînsus Lilia).
5. Cu privire la modificarea Deciziei Nr.02/06 din 19 decembrie 2019„ Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2020”(raportor Bucos Anastasia, specialist SCITL).
6. Cu privire la modificarea Deciziei Nr.02/05 din 19 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxele locale pentru anul 2020”.(raportor Feraru Silvia)
7. Cu privire la modificarea Deciziei Nr.02/01.24 din 19 decembrie 2019 ”Cu privire la examinarea cererii prealabile a cet. Buză Nicolae”(raportor secretarul).
8. Cu privire la transmiterea în folosință cu titlu gratuit a autocamionului de model Ford Tranzit. (raportor viceprimarul).
9. Cu privire la defrișarea unor arbori. (raportor primarul).
10. Cu privire la modificarea Decizie Nr.02/01.26 din 19.12.2019
(raportor Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru).
11. Cu privire la modificarea Deciziei Nr.02/01.27 din 19.12.2019.
(raportor Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru).
12. Cu privire la acordarea indemnizației unice viceprimarului.
(raportor primarul).
13. Cu privire la aprobarea prestării serviciilor de stare civilă cu plată de către primaria comunei Cărpineni, precum și a tarifelor stabilite pentru aceste servicii.(raportor Bucos Natalia).
14. Cu privire la transmiterea în gestiune economică a bunurilor proprietate publică a APL Cărpineni. (raportor primarul).
15. Cu privire la modificarea Deciziei Nr.02/23 din 19 decembrie 2020 „Cu privire la alocarea imobilelor cu numerele cadastrale 5324203042.03 și 5324203042.05 și a echipamentului de prelucrare a cerealelor pentru implementarea proiectului „Sporirea capacității mediului de afaceri prin mărirea lanțului valoric al produselor locale din comuna Cărpineni, r. Hâncești.
16. Cu privire la selectarea sectorului de drum și a tipului de intervenție propuse în anexă, pentru reparația drumurilor în comuna Cărpineni.(raportor primarul).
17. Cu privire la aprobarea planului activităților de interes comunitar pentru anul 2020.(Feraru Silvia).
18. Cu privire la modificarea aprobarea și înregistrarea unor bunuri immobile proprietate publică. (raportor Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru).
19. Cu privire la aprobarea conceptului Complexului muzeal turistic al comunei Cărpineni.(raportor Țenu Tudor, consilier).
20. Cu privire la revocarea unor titluri de autentificare a dreptului deținătorilor de teren. (raportor Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru).
21. Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor. (raportor Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru).
22. Cu privire la amenajarea centrului satului Cărpineni. .(raportor Comisia Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului).
23. Cu privire la amenajarea comunei Cărpineni. . .(raportor Comisia Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului).
24. Cu privire la schimbul de experiență. .(raportor Comisia Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului).

Primarul
Comunei Cărpineni Ion CĂRPINEANU

Dispoziție Consiliu