Dispoziția Nr. 70 din 14 mai 2018 „Cu privire la convocarea consiliului”

  Dispoziția Nr. 70 din 14 mai 2018 „Cu privire la convocarea consiliului”

  53
  DISTRIBUIȚI

  DISPOZIȚIE

  Nr. 70 din 14 mai 2018

  „Cu privire la convocarea consiliului”

  În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la Administraţia Publică Locală art. 16, alin. 1-5

  Dispun:

  De convocat Consiliul comunei Cărpineni în şedinţă  extraordinară la data de 18. 05. 2018, ora 14:00, în localul Casei de Cultură, et. 2, cu următoarea ordine de zi:

  1. Modificări la buget. (Raportor contabil șef, Burcă Natalia)
  2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului primăriei comunei Cărpineni, rnl. Hîncești. (Raportor primarul com. Cărpineni, Ion Cărpineanu).

  Primarul comunei Cărpineni, Ion Cărpineanu