Dispoziție cu privire la Ședința Consiliului Local Cărpineni

Dispoziție cu privire la Ședința Consiliului Local Cărpineni

73
DISTRIBUIȚI

DISPOZIȚIE

Nr. 118                                                              din 14.08.2019

„Cu privire la convocarea consiliului”

În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la Administraţia Publică Locală art.16 alin 1-5 DISPUN:

De convocat consiliul comunei Cărpineni în şedinţă  extraordinară la data de 20 august 2019, ora 14.00, în localul Primăriei comunei Cărpineni cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la examinarea cererilor. (raportori comisiile de specialistate).
 2. Cu privire la numirea reprezentanților APL în Consiliul Electoral de Circumscripție denivelul I. (raportori comisiile de specialistate).
 3. Cu privire la numirea reprezentaților APL în Birourile electorale ale secțiilor de votare. (raportori comisiile de specialistate).
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în com.Cărpineni (raportori comisia economică, primarul).
 5. Cu privire la revocarea unor titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren. (raportor specialistul în relații funciare și cadastru, Nunu Nicolae).
 6. Cu privire la arenda prin scoaterea la licitație publică a unor terenuri proprietate APL Cărpineni. (raportor specialistul în relații funciare și cadastru, Nunu Nicolae).
 7. Cu privire la vînzarea prin scoaterea la licitație publică a bunurilor imobile-terenuri, proprietate APL Cărpineni. (raportor specialistul în relații funciare și cadastru, Nunu Nicolae).
 8. Cu privire la formarea bunurilor immobile, proprietate APL Cărpineni. (raportor specialistul în relații funciare și cadastru, Nunu Nicolae).
 9. Cu privire la modificarea, aprobarea, înregistrarea domeniului unor terenuri proprietate publică. (raportor specialistul în relații funciare și cadastru, Nunu Nicolae).
 10. Cu privire la inițierea lucrărilor de corectare a erorilor comise în procesul de privatizare masivă a terenurilor-grădină. (raportor specialistul în relații funciare și cadastru, Nunu Nicolae).
 11. Cu privire la examinarea Cererii directorului S.C. „Agromecanica” SRL, d-lui Țurcanu Anatolie. (raportor primarul comunei Cărpineni, Ion Cărpineanu).

Primarul comunei Cărpineni                                        Ion CĂRPINEANU

Dispoziție consiliu