Facilități pentru agenții economici

Facilități pentru agenții economici

58
DISTRIBUIȚI

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova,  împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Finanțelor și Proiectul „Reforma structurală în ÎPT” GIZ, au reușit să obțină primele realizări în domeniul facilităților fiscale pentru agenții economici ce implementează programele de formare profesională prin învățământ dual:

Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător,  Hotărârea Guvernului cu nr. 693 din 11 iulie 2018  a fost publicata în MO nr. 295-308 din 10 august 2018.

Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activităţile de întreprinzător conţine, la cap. V, secţiunea a 12-a Deducerea cheltuielilor pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programe de formare profesională tehnica prin învatamânt dual.

Secţiunea 12:

Deducerea cheltuielilor pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională prin învățământ dual

  1. Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual, inclusiv cele legate de:

a) remunerarea (salariul sau retribuția pe contractele de prestări servicii) maiștrilor- instructori în producție și salariile ucenicilor;

b) asigurarea ucenicilor cu materialele necesare pentru instruirea practică (în special, unelte și materiale consumabile) și cu echipamente, după caz;

c) alte cheltuieli legate de punerea la dispoziție și întreținerea spațiilor de instruire a ucenicilor.

Deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct.72 al prezentului Regulament se permite la prezentarea următoarelor documente confirmative:

  1. ordinul intern al angajatorului care specifică lista ucenicilor admiși la programul de formare profesională tehnică prin învățământ dual;
  2. acordul de cooperare încheiat între agent economic și instituția de învățământ profesional tehnic;
  3. contractul de ucenicie în învățământ dual încheiat între agent economic și ucenic;
  4. contractul, factura sau alte documente care confirmă costurile suportate de agent economic în legătură cu programul de formare profesională tehnică prin învățământ dual respectiv.

La fel, instituțiile responsabile sunt în discuție cu referire la subvenționarea/ susţinerea agentului economic pentru locurile de muncă/ ucenicie create. În luna septembrie va fi organizată o ședință cu contabilii companiilor și reprezentanții Serviciului Fiscal, Ministerul Finanțelor pentru a le explica modalitatea de reflectare și deducere a cheltuielilor respective.