Inspecția Ecologică Hâncești despre activitatea antiincendiară și prevenirea arderii deșeurilor

Inspecția Ecologică Hâncești despre activitatea antiincendiară și prevenirea arderii deșeurilor

34
DISTRIBUIȚI

Conform art. 115 alin. 3 al Codului Contravențional, arderea în cîmp deschis a resturilor vegetale de orice provenienţă, constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice şi cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

În același context, în fiecare caz aparte urmează de calculat și prejudiciul adus mediului prin acțiunile ilegale descrise, evident ținînd cont de particularitățile legislației ecologice.

Deasemenea constituie contravenție încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în păduri, spaţii verzi, grădini publice, rezervaţii şi ocoale silvice, care se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale, iar distrugerea sau vătămarea pădurii, spaţiului verde, grădinii publice, rezervaţiei şi ocolului silvic ca urmare a incendierii sau a atitudinii neglijente faţă de foc, se sancţionează cu amendă de la 42 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

În aceiași ordine de idei, se sancționează faptele care sunt calificate ca nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare, ardere, neutralizare şi evacuare, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc., a deşeurilor industriale, de construcţie, menajere şi de altă natură și în acest sens legislația contravențională prevede sancțiuni cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.