Întreprinderile individuale și gospodăriile ţărăneşti vor prezenta de la 1 octombrie 2018...

Întreprinderile individuale și gospodăriile ţărăneşti vor prezenta de la 1 octombrie 2018 Darea de Seamă Unificată

144
DISTRIBUIȚI

Darea de seamă unificată, urmează a fi prezentată de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier), dacă întrunesc cumulativ cumulativ următoarele condiţii:

  • numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi;
  • nu sunt înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată.

Instrucțiunea privind modul de completare a dării de seamă fiscale unificate a fost publicată în Monitorul Oficial și spune că declarația trebuie să fie prezentată fie pe suport de hârtie, fie în format electronic. Ordinul a intrat în vigoare de la 1 octombrie.

Mai multe informații: Bizlaw