Planul de Siguranță a Apei, comuna Cărpineni, r. Hîncești

Planul de Siguranță a Apei, comuna Cărpineni, r. Hîncești

417
DISTRIBUIȚI

Reţeaua hidrologică a satului Cărpineni este relativ bine reprezentată în cuprinsul localității, iar regimul hidrologic se caracterizează printr-un debit variabil în timpul anului: primăvara şi după ploile abundente în timpul sezonului de vegetaţie apele ating debitul maxim, în timp ce vara majoritatea acestora seacă din cauza precipitaţiilor sărace. Cu tot deficitul de apă a pâraielor care traversează teritoriul localității, aici găsești în schimb lunci bine dezvoltate, care în unele perioade cu precipitaţii abundente sunt mai mult sau mai puţin inundate. Din loc în loc, pe aceste pâraie, s-au construit artificial o serie de lacuri de acumulare (iazuri) ce servesc nevoilor locale de apă, precum şi în piscicultură. Nivelul apelor freatice este variabil: de la 0,5 m în lunca Prutului până la 30-40 m pe creste şi cumpene, având o influenţă mai mare asupra procesului de solificare, formare şi vegetaţie în locurile cu adâncimea mai mică, şi pierzând treptat această influenţă odată cu creşterea adâncimii la care se află aceste ape. Gradul de drenare a teritoriului întreprinderii este înalt, în rezultatul fragmentării puternice a reliefului cu râpi şi vâlcele. Deoarece apele freatice se află la adâncimi mari pe suprafeţe considerabile, sursa principală de apă a rețelei hidrologice sunt precipitaţiile atmosferice, iar neuniformitatea căderii lor şi caracterul lor torenţial în limite de vară duce la deficitul de umiditate formând condiţii grele pentru împădurirea acestor suprafeţe. ⌈…⌉ Clima este continental-moderată, deosebindu-se printr-un caracter instabil. Temperatura medie a aerului este egala cu +9 º C. Temperatura minimă absolută se înregistrează în luna ianuarie (- 30,  -32º C), iar cea maximă – în luna iulie (+39, + 40º C). Relieful este predominant colinar cu înălţimi cuprinse între 100 şi 350 m, Teritoriul satului Cărpinenii este înzestrat cu mai multe zăcăminte naturale, inclusiv : nisip, argilă, amestecuri de nisip şi prundiş, piatră brută pentru construcţii capitale. ⌈…⌉

Planul de Siguranță a Apei în comuna Cărpineni este elaborat în baza unui exercițiu de identificare a pericolelor asupra calității apei potabile furnizate către consumatorii din Cărpineni, precum și evaluării riscurilor, identificării măsurilor necesare de management a riscurilor și ca are scop asigurarea calității apei potabile tuturor consumatorilor. Măsurile de management a riscului se bazează pe o abordare bine determinată a întregului sistem de apă potabilă – de la zona de colectare a resurselor de apă până la consumator. Organizația Mondială a Sănătății / OMS utilizează această abordare în cea de-a treia ediție a Ghidului calității apei potabile, 2004, fiind definită prin termenul „Planul de siguranță a apei” (PSA).

Planul de Siguranță a Apei Cărpineni_draft

Întreprinderea Municipală „Cărpineni Servicii’’, strada Ștefan Vodă 127, tel: 026928567, 060188392.