Proiect de decizie: Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului primăriei...

Proiect de decizie: Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului primăriei comunei Cărpineni

144
DISTRIBUIȚI

     PROIECT DE DECIZIE

              D E C I Z I E

Din 18 mai 2018                                                               Nr. 04/02

Cu privire la modificarea Deciziei Nr.03/07 din 13.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului primăriei comunei Cărpineni, rnl. Hîncești.

Examinînd nota informativă a primarului comunei Cărpineni privind modificarea Deciziei Nr.03/07 din 13.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului primăriei comunei Cărpineni, rnl. Hîncești;

În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28. 12. 2006 privind Administrația Publică Locală, art. 14, alin.2, lit. (z); Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului primăriei comunei Cărpineni, rnl. Hîncești (7.1), Consiliul comunei Cărpineni

DECIDE:

  1. Se modifică Decizia Nr.03/07 din 13. 06. 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului primăriei comunei Cărpineni, rnl. Hîncești punctul 3.5.
  2. Se adaugă în punctul 3.5 următorul subpunct: „Se interzice utilizarea echipamentului primăriei comunei Cărpineni de către persoane terțe și alte instituții publice sau private în scop de serviciu sau personal”.
  3. Secretarul consiliului va remite decizia spre executare specialiștilor primăriei comunei Cărpineni.
  4. Controlul executării deciziei se pune în sarcina primarului comunei Cărpineni.

Președintele ședinței

Contrasemnează:

Secretarul

Consiliului comunei Cărpineni                                           Victor DECUSEARĂ