Proiecte de decizii ale comisiei Activități economico- financiare, drept și disciplină

Proiecte de decizii ale comisiei Activități economico- financiare, drept și disciplină

13
DISTRIBUIȚI

Proiect decizie + aviz privind iluminarea strada Izvoarelor

Proiect decizie iluminare cu privire la repartizarea mijloacelor financiare

Proiect decizie+ aviz privind iluminarea strada Gorki

Proiect decizie+ aviz privind iluminarea strada Moldovița

Proiect decizie+ aviz privind iluminarea strada Ștefan Holban

Proiect decizie+ aviz privind iluminarea strada Ștefan Vodă

Proiect decizie+ aviz privind iluminarea strada Viilor

Proiect decizie+ aviz privind iluminarea strada Zorile

Proiect decizie+ aviz de acordare a materialelor acces str. Gagarin

Proiect decizie+ aviz de acordare a materialelor podul str. Pădurilor

Proiect decizie+ aviz de acordare a materialelor podul str. Trandafirilor

Proiect decizie+ aviz de acordare a materialelor reconstrucția podului de la Valea Rece

Proiect decizie+ aviz de acordare a materialelor str. Ion Ionaș

Proiect decizie+ aviz de acordare a materialelor str. Podgoriilor

Proiect decizie+ aviz de realizare a devizului de cheltuieli pentru reparatia mai multor străzi

Proiect decizie+ aviz privind acordare de excavator

Proiect decizie+ aviz privind acordarea ajutorului pentru boala

Proiect decizie+ aviz privind acordarea ajutorului pentru participarea la competitie

Proiect decizie+ aviz privind acordarea de spațiu locativ

Proiect decizie+ aviz privind construcția gardului

Proiect decizie+ aviz privind reducerea taxei

Proiect decizie+ aviz privind alocarea mijloace financiare pentru grupul etnofolcloric Baștina

Proiect decizie+ aviz privind alocarea unui salariu tarifar

Proiect decizie+ aviz privind refuzul de acordare a titului cetățean de onoare