Proiecte de decizii ale Consiliului Comunal Cărpineni

Proiecte de decizii ale Consiliului Comunal Cărpineni

191
DISTRIBUIȚI

proiect de decizie taxe locale 2020

proiect decizie cu privire la aprobarea planului activităților de interes comunitar pentru anul 2020

proiect decizie+ aviz modificare

proiect decizie+ aviz revocare titluri

proiect decizie+ avizul comisiei corectare erori

Proiect decizie cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2020

Proiect decizie drumuri

Proiect decizie cu privire la transmiterea în folosință cu titlu gratuit a autocamionului

proiect decizie cu privire la examinarea cererii prealabile

proiect decizie cu privire la defrișarea unor arbori din intravilanul localității Cărpineni

proiect decizie achiziții 2020

proiect decizie urgentarea căsătoriei

Raport narativ trimestrul 4 anul 2019

proiect decizie cu privire la acordarea indemnizației unice viceprimar

proiect decizie cu privire la modificarea deciziei cu privire la alocarea imobilelor (2)

proiect decizie cu privire la transmiterea în gestiune economică

proiect decizie cu privire la alocarea resurselor financiare

Nota Informativă+ anexe complex muzeal

Proiect decizie +aviz cu privire la aprobarea Conceptului Complexului muzeal turistic al com. Cărpineni

Proiect decizie+ aviz cu privire la amenajarea Centrului satului Cărpineni

Proiect decizie+aviz oprirea din satul Horjești.

Proiect decizie+aviz cu privire la amenajarea comunei Cărpineni

Proiect decizie+ aviz cu privire la schimbul de experiență

avize la cereri

Avize la cereri