Proiecte de decizii ale Consiliului Comunal Cărpineni

Proiecte de decizii ale Consiliului Comunal Cărpineni

108
DISTRIBUIȚI

„Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului in instanța de judecată”

„Cu privire la selectarea sectorului de drum pentru Programul Guvernamental „Drumuri Bune 2 pentru Moldova”

Anexa la decizia „Drumuri Bune 2 pentru Moldova”

Cu privire la aprobarea privind plata ajutorului material, premiului anual şi suplimentelor la salariu

Cu privire la comemorarea celor căzuți în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova

Cu privire la modificarea Deciziei „Cu privire la examinarea cererii cet. Cerguță Sergiu”.

Cu privire la schimbarea destinației imobilului

Cu privire la transmiterea în gestiunea economică a autospecialei MAZ 490143-390 număr de înregistrare de stat WUH 803, Î.M „Cărpineni Servicii

Notă informativă repartizare buget proiectului deseuri

Concept de proiect Bazin Marea Neagră

proiect de buget local 2019

proiect dispoziție convocare consiliu