Proiecte de decizii ale Consiliului Comunal Cărpineni

Proiecte de decizii ale Consiliului Comunal Cărpineni

75
DISTRIBUIȚI

Cu privire la abrogarea Deciziei Nr.03.01.56 din 29 martie 2019

Cu privire la abrogarea Deciziei Nr.03.32 din 29 martie 2019

Cu privire la aprobarea statelor de personal a Instituției Publice Biblioteca de copii

Cu privire la aprobarea statelor de personal a Instituției Publice Biblioteca din s. Horjești

Cu privire la aprobarea statelor de personal a Instituției Publice Biblioteca Nr.1

Cu privire la aprobarea statelor de personal a Instituției Publice Biblioteca Nr.2

Cu privire la modificarea Deciziei Nr.07.13.48

Cu privire la transmiterea în gestiune economică a tractorului CATERPILAR CC 302.5

Cu privire la transmiterea în gestiune economică Î.M. CARPINENI SERVICII a apeductului sectoarelor„Bucos, Vărzăreasca

Cu privire revocarea unor titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren