Proiecte de decizii ale Consiliului Local Cărpineni

Proiecte de decizii ale Consiliului Local Cărpineni

74
DISTRIBUIȚI

Cu privire la aprobarea unităților în Bugetul pentru anul 2019 în cadrul instituției Servicii de suport

Proiect de decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă a s. Cărpineni, r. Hîncești.

Proiect de decizie cu privire la schimbarea sediului primariei comunei Cărpineni

Proiect de decizie cu privire la stabilirea cotelor impozitului pentru bunuri imobiliare pentru anul 2019

Proiect de decizie Taxe locale pentru anul 2019

Proiecte decizii Comisia economică, financiară, drept și disciplină 1

Proiecte decizii Comisia economică, financiară, drept și disciplină 2

Proiecte decizii Comisia economică, financiară, drept și disciplină 3

Proiecte decizii Comisia Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului.