Proiectul bugetului pentru perioada 2020- 2022

Proiectul bugetului pentru perioada 2020- 2022

58
DISTRIBUIȚI
  1. Se aprobă proiectul bugetului comunei Cărpineni  pe anul 2020 la venituri  și cheltuieli în sumă de  12550 mii lei, pe anul 2021 la venituri și cheltuieli în sumă de  12750 mii lei,  pe anul 2021 la venituri și cheltuieli în sumă de  12980 mii lei, cu  soldul bugetar (deficit sau excedent) în sumă de  0  mii lei și sursele de finanțare în sumă de 0  mii lei.
  2. Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local se prezintă în anexa nr._1__;
  3. Componența veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr._2.
  4. Sinteza cheltuielilor bugetului local conform clasificației funcționale și pe programe anexa nr.3
  5. Se aprobă fondul de rezervă în sumă de __125.0_ mii lei pentru anii 2020-2022.
  6. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal din autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la buget, conform anexei nr.__4
  7. Autoritățile/instituțiile bugetare vor asigura:

– dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul  informațional de management financiar;

– legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate;

– utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială alocate de la bugetul de stat;

– contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziții publice

– raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței.

Proiectul bugetului pentru perioada menționată- aici: Proiectul bugetului 2020-2022