Proiectul Regulamentului privind activitatea de comerț pe teritoriul comunei Cărpineni

Proiectul Regulamentului privind activitatea de comerț pe teritoriul comunei Cărpineni

37
DISTRIBUIȚI

„Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în com. Cărpineni (în continuare „Regulament”) este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul comunei, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecției vieții, sănătății, securității și intereselor economice și sociale ale cetățenilor.

Prezentul Regulament stabilește interdicțiile și cerințele de desfășurare a activității de comerț în comuna Cărpineni în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) lit. n) și alin.(5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (în continuare – lege), în următoarele privințe:

  1. Interdicția de a desfășura acivități de comerț sau anumite forme ale activității de comerț, inclusiv comerțul ambulant, în perimetrul anumitelor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore;
  2. Modul de desfășurare a activităților de comerț în apropierea edificiilor autorităților publice, instituțiilor de învățământ, instituțiilor medicale, locașurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, zonele de agrement, precum și în locurile (destinațiile) de interes turistic;
  3. Distribuirea activităților de comerț între zona centrală și zonele periferice ale localității, precum și între zonele aglomerate și cele neaglomerate;
  4. Raza în care este interzisă comercializarea producției alcoolice în preajma instituțiilor de învățământ, instituțiilor medicale și a locașurilor de cult;
  5. Cerințe privind regimul de lucru (orarul de funcționare) al comercianților în perimetrul anumitor zone sau străzi;
  6. Interdicția de a comecializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi;
  7. Cerințe privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfășurarea anumitor forme de comercializare.

Agentul economic este direct răspunzător de funcționarea unității comerciale și/sau de prestări servicii din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, tulburarea liniștii și ordinii publice, legalitatea construcțiilor în care își desfășoară activitatea, precum și de respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate în care își desfășoară activitatea, de eventualele prejudicii cauzate de funcționarea lor proprietarilor locuințelor cu care se învecinează”.

Proiect regulament comert Carpineni 2019