Proiectul „Sporirea capacității mediului de afaceri prin mărirea lanțului valoric al produselor...

Proiectul „Sporirea capacității mediului de afaceri prin mărirea lanțului valoric al produselor locale din comuna Cărpineni, r. Hâncești”

63
DISTRIBUIȚI
În cadrul proiectului PNUD, Migrație și Dezvoltare Locală, Asociația Băștinașilor din Cărpineni (președinte dna Vera Păpușă), în parteneriat cu Primăria comunei Cărpineni a câștigat recent proiectul „Sporirea capacității mediului de afaceri prin mărirea lanțului valoric al produselor locale din comuna Cărpineni, r. Hâncești”, care are scopul de a consolida capacitățile instituționale ale mediului de afaceri din comuna Cărpineni.
Ion Cărpineanu, primarul comunei Cărpineni: „După 20 de ani de la restructurare a economiei locale prin specializarea îngustă a agriculturii în fitotehnie, schimbările climatice au dus treptat la declinul economic al producătorilor de cereale. În aceste condiții, în scurt timp, majoritatea producătorilor locali vor falimenta, prin urmare comunitatea va pierde locuri de muncă, iar primăria va rata impozite. Împreună am decis să schimbăm lucrurile la noi în sat, împreună vom relansa economia locală prin industrializarea agriculturii și mărirea lanțului valoric al produselor locale. Guvernul Elveției prin Proiectul „Migrație și Dezvoltare Locală” va susține retehnologizarea a trei afaceri din Cărpineni:
1. Industria prelucrării cerealelor, care va mări lanțul valoric al produselor din agricultură și fitotehnie, industrie care va transforma materia primă locală în produse noi, sortate și ambalate, produse cu valoare adăugată.
2. Industria laptelui va transforma laptele- materie primă în produse noi cu ciclul valoric sporit. Vom obține nouă produse noi: brânză maturată de o lună din lapte de vaci și din lapte de oi; brânză maturată de 3 luni din lapte de vaci cu mix din lapte de capre și brânză maturată de 6 luni din lapte de vaci și din lapte de oi.
3. Industria turismului va permite să atragem noi fluxuri financiare din afara localității, industria turismului va pune în valoare peisajele colinelor și a pădurilor noastre și va dezvolta complexul HoReCa din localitate.”
Adițional creării celor 43 de locuri de muncă noi, concomitent cu apariția industriei alimentare de prelucrare a laptelui, a industriei de prelucrare a cerealelor și a industriei agroturistice de recreere, vor fi create încă 30 locuri de muncă în alte domenii conexe, cum ar fi domeniul alimentației publice, care vor deservi lucrătorii companiei de prelucrare a laptelui și parțial vizitatorii localității; producătorii de lapte vor obține posibilitatea de a mări numărul de bovine, care, inevitabil, va duce la creșterea numărului de locuri de muncă; producătorii de cereale vor crea noi locuri de muncă în domeniul păstrării și depozitării. Afacerile dezvoltate prin intermediul parteneriatului între Asociația Băștinașilor, APL și agenții economici vor deveni istorii de succes în localitate, vor servi în calitate de model pentru mediul de afaceri și vor spori încrederea în posibilitățile de accesare a finanțărilor externe de către antreprenori și încrederea în APL.