Regulamentul concursului de fotografie „Vara la noi în sat”, parte a evenimentelor...

Regulamentul concursului de fotografie „Vara la noi în sat”, parte a evenimentelor dedicate Zilelor Diasporei 2021

173
DISTRIBUIȚI
 1. Organizatorul concursului Concursul este organizat și desfășurat de către AdB Junior din Cărpineni și Primăria Cărpineni, denumit în continuare “Organizator”.

Toți participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii si condițiile prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit in continuare Regulament oficial). Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub condiția notificării publice prealabile modificării.

 1. Calendar de desfășurare:
 • Pregătire și lansare concurs online și offline: 15-20 iulie 2021
 • Perioada de desfășurare a concursului/ transmitere fotografii: 20 iulie – 15 august 2021
 • Înscriere: până pe 20 iulie 2021
 • Jurizarea lucrărilor: 16-21 august 2021
 • Anunțarea rezultatelor: Ziua Diasporei (22 august 2021)
 • Premierea și expoziția: Ziua Diasporei din localitate
 1. Dreptul de participare La acest concurs poate participa orice copil/tânar cu varsta între 14-20 ani, locuitor al satului Cărpineni sau revenit temporar în vacanță la bunici. Participanții la concurs acceptă si prevederile prezentului Regulament de concurs.

Membrii juriului si voluntarii implicați în derularea concursului, precum și rudele de gradul I ale acestora nu pot fi desemnați căștigatori în cadrul acestui concurs. Fiecare participant are dreptul de a inscrie maxim 3 fotografii în concurs total.

 1. Tematica – ”Vara la noi în sat” cu următoarele categorii:
 • Afacere frumoasă la noi Acasă
 • Vara la bunici
 • Descoperim localitatea noastră

Acest concurs își propune:

 • promovarea locurilor, oamenilor, valorilor și afacerilor locale din localitate;
 • creșterea implicării generației tinere în viața comunitară
 • promovarea frumuseții și valorilor locale, inclusiv a destinațiilor turistice
 • conectării tinerilor băștinași reveniți la viața din localitate.

Astfel, în cadrul prezentului concurs sunt încurajate fotografiile care surprind cu pozitivism aspecte locale: de la peisaje din natură, la case, străzi, destinații turistice, proiecte noi realizate, dar și copilăria la bunici, traiul localnicilor, obiceiuri și tradiții, aspecte din viața economică, socială și culturală a localității. În perioada desfășurării concursului invităm tinerii băștinași să descopere localitatea, să observe ce este în jur, să se bucure de comorile naturii și ale vieții locale. Să descriem deci, vara la noi în localitate!

 1. Conditii de participare Participanții trebuie să trimita pe adresa de e-mail carpineni@gmail.com fotografii conform tematicii descrise în punctul 4 cu subiectul „pentru concurs foto”. Fotografiile trebuie însoțite de un titlu, menționată locația fotografiei și datele de contact ale participantului/ fotografului (nume complet, numar de telefon, adresa de email). Fiecare participant la concurs poate trimite pe adresa de e-mail maximum 3 fotografii în format digital per total.

Se indică pentru fiecare fotografie la ce categorie din concurs se referă.

Înscrierea în concurs presupune acceptarea prezentului regulament. Fotografiile vor fi incluse în expoziția foto care va fi organizată în cadrul Săptămânii Diasporei. În concurs vor fi acceptate  fotografiile trimise pe adresa de e-mail menționată, în perioada de desfășurare a concursului, până la data de 15 august 2021, ora 23:59. Participarea este validă doar dacă participantul a trimis fotografii respectând conditiile menționate la punctul 6 (specificații tehnice) și dacă a furnizat date de contact corecte. Participanţii trebuie să aibă drept de autor sau drept de folosinţă asupra fotografiilor trimise în concurs. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care aceste fotografii nu aparţin celor care le-au trimis. Competitorii cedează dreptul de folosinţă, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor trimise în concurs. Câștigătorii vor fi aleși în funcție de punctajul acumulat în urma deciziilor luate de juriul concursului.

 1. Specificații tehnice:
 • Să se încadreze în tematica aleasă
 • Dimensiunea minima a imaginii: 4 mb · Rezolutie: minim 3.000px latura mare, latura mica va fi proportionala. Fotografiile trebuie să fie la rezoluție de print, calitate la 300dpi.
 • Formatul de fișier: .jpg. Fotografiile pot fi alb negru sau color.
 • Se accepta prelucrarea pozelor la nivel de corecții de bază (brightness/contrast, levels, unsharp, crop, wb, etc.), atât timp cât aspectul nu se departează mult față de fotografia originală.
 • Colajele nu sunt acceptate. Fotografiile nu trebuie să conțină watermark-uri sau rame.
 • Adaugarea/scoaterea elementelor în fotografie (cloning, healing, filtre art etc) nu este acceptată. Nu vor fi acceptate fotografiile care:
 • Au influență politică, sunt denigratoarea la adresa orașului sau a anumitor locuitori
 • Au caracter violent, obscen, ofensator sau calomniator
 • Promovează orice fel de discriminare, consumul de droguri, tutun si alcool
 • Pot aduce prejudicii de orice fel cuiva
 • Nu aparțin concurentului
 1. Juriu si Criteriile de jurizare

Juriu va fi format din echipa AdB junior din localitate:

 1. Colța Teoctista,
 2. Zdrobău Tatiana,
 3. Ciobanu Ilinca.

Jurizarea se va face în baza acordării fiecărei fotografii un punctaj de la 1-5 ținând cont de următoarele:

 1. Respectarea temei concursului (criteriu eliminatoriu). Fotografiile trebuie sa ilustreze o imagine, un peisaj, o locație, o clădire, o persoana, un obiect sau o activitate din comuna Cărpineni și să fie însoțite de un titlu și de numele locului în care a fost realizată fotografia.
 2. Calitatea artistică indiferent de tipul aparatului de fotografiat
 3. Creativitate
 4. Originalitate Fotografiile căștigătoare vor fi afișate pe pagina de Facebook a Asociației de Băștinași.

Se va fi afișa doar fotografia și numele autorului, fără datele de contact ale acesteia. Datele de contact (e-mail și număr de telefon) vor fi folosite pentru intrarea în posesie a premiului, în cazul în care fotografia trimisă este selectată căștigatoare. Cele 3 fotografii câștigatoare vor fi selectate din totalul fotografiilor primite pe adresa de e-mail adb.carpineni@gmail.com până la data de 15 august 2021. (ora 23:59). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate data publicarii câștigatorilor, cu notificare prealabilă.

 1. Premii In cadrul concursului „Vara la bunici”: vor fi oferite 3 premii și diplome din partea proiectului PNUD-Elveția ”Migrație și Dezvoltare Locală”, dupa cum urmeaza: locul I, locul II, locul III. Organizatorul va contacta castgatorii pentru a-i anunța despre condițiile de intrare în posesia premiilor.
 2. Drepturile de autor: Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs sau să dețină drepturile corespunzătoare de utilizare cu privire la acestea. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a înscrierii materialelor în acest concurs. Trimiterea fotografiilor pe adresa de e-mail adb.carpineni@gmail.com implică acordul ca materialele înscrise în concurs sa poata fi expuse și utilizate de către Organizator și în cadrul proiectului PNUD ”Migrație și Dezvoltare Locală”, cu menționarea numelui autorului, prezentul regulament reprezentand consimțământul autorilor și titularilor de drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aceasta formă de utilizare, nelimitat în timp și spațiu.
 3. Contact: Pentru mai multe informații referitoare la concurs: Colța Teoctista, coordonator concurs, reprezentant AdB junior, telefon: 067126378.

Regulament Concurs foto AdB junior 2021 Cărpineni