Regulamentul cu privire la organizarea și implementarea Bugetării Participative în com. Cărpineni

Regulamentul cu privire la organizarea și implementarea Bugetării Participative în com. Cărpineni

50
DISTRIBUIȚI

1.1. Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului general și a procedurii de elaborare, depunere, evaluare, selectare, implementare și monitorizare a proiectelor de interes public inițiate de cetățenii comuna Cărpineni, prin implicarea lor directă în procesul de Bugetare Participativă.
1.2. Programul de „Bugetare Participativă”, numit în continuare Program, își propune implicarea cetățenilor din com. Cărpineni într-un proces de participare prin care aceștia vor decide în mod direct asupra cum va fi utilizată o parte din bugetul local cu scopul de a obține o alocare eficace și eficientă a resurselor. Programul de „Bugetare Participativă” presupune că Primăria va crea toate condițiile necesare pentru ca cetățenii din comună să poată veni cu propuneri de proiecte și să selecteze prin vor direct proiectele câștigătoare pentru ca ulterior Primăria să le implementeze.

Întregul document poate fi accesat aici:

Regulament bugetare participativă