Regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în comuna Cărpineni

Regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în comuna Cărpineni

13
DISTRIBUIȚI

VI.CERINTE PRIVIND REGIMUL DE LUCRU AL COMERCIANTILOR

6.3. Regimul de lucru a unităților comerciale și/sau de presări servicii:

(1) Comerciantul este obligat să desfășoare activități de comerț conform regimului de lucru indicat în notificare.

(2) Regimul de lucru –cadru este:

-pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii  – între orele 7.00 – 23.00;

-pentru unitățile de alimentație publică                       – între orele 6.00  – 23.00.

Modificare în orarul de funcționare al unității în limitele regimul de lucru – cadru se face cu notificarea preventivă a Primăriei.

În cazul sistării provizorii a unității alimentației publice (efectuarea măsurilor sanitare planificate, reparații etc.),comerciantul este obligat să anunțe, cu cel puțin o săptămână înainte Primăria și consumatorii despre data închiderii și termenul sistării.

(3) Este interzisă desfășurarea activității de comerț și prestare servicii:

  • a) în regim non-stop al oricăror unități comerciale amplasate în blocurile locative, cu excepția farmaciilor. Pentru unitățile de alimentație publică amplasate în blocuri locative, se interzice activitatea după ora 22.00.
  • b) după ora 21.00, poluarea fonică peste normele sanitare stabilite în întreprinderile de alimentație publică  amplasate în blocuri locative sau la o distanță de cel puțin 50 m de la blocurile locative.

4) unitățile comerciale cu amănuntul și cele prestatoare de servicii comerciale pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Unitățile comerciale din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de două zile consecutiv în cazul sărbătorilor legale, cu excepția unor cauze obiective de nefuncționare.

5) Regimul de lucru a unităților comerciale poate fi prelungit peste limita menționată la alin.(2) cu avizul Primăriei, în următoarele situații:

  • a) unitatea este amplasată la o distanță mai mare de100 m de spații cu destinație locativă;
  • b)unitatea se află în anexă la blocul locativ și dispune de acordul gestionarului sau a proprietarilor din spațiile locative direct învecinate (pereți comuni) . Acordul va menționa explicit regimul de lucru cu care locatarii sunt de acord.

(6) Regimul de lucru al unității comerciale poate fi limitat în temeiul petițiilor repetate ( pe parcursul unui an de activitate ) ale persoanelor fizice afectate sau demersului prezentat de funcționarii responsabili ai Primăriei ,subdiviziunile specializate și/sau teritoariale ale Poliției sau, după caz, de Centrul de sănătate publică Hâncești. Limitarea orarului de lucru al unității comerciale se efectuează prin  dispoziția primarului sau a viceprimarului de ramură în baza notei informative a specialistului responsabil.

(7) Comerciantul este în drept să conteste în instanța de judecată decizia autorității administrația publice locale prin care s-a modificat regimul de lucru al unității comerciale.

(8)Unitățile de alimentație publică, indiferent de orarul stabilit, pot desfășura activitate cu regim de lucru prelungit, până la orele 6.00 cu ocazia Revelionului.

(9) Unitățile de alimentație publică cu regim de lucru prelungit sau non – stop sunt obligate să asigure ordinea în spațiile proprii precum și în vecinătatea localului pe o rază de până la 50 de metri de la ușa de acces, prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază și protecție, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situațiilor legate de persoanele care au frecventat localul.

(10) Focurile de artificii cu obiecte pirotehnice se fac cu avizul Inspectoratului de Poliție, și cu acordul unității de pompieri și nu pot fi organizate și desfășurate între orele 22.00- 7.00, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional.

Regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în comuna Cărpineni