Studiu de fezabilitate privind construcția unei stații de colectare și sortare a...

Studiu de fezabilitate privind construcția unei stații de colectare și sortare a deșeurilor

40
DISTRIBUIȚI

„Beneficiile de mediu ale reciclării pot fi analizate pe baza următorilor indicatori-cheie de mediu: (1) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES); (2) economisiri de energie; și (3) economisiri de spațiu/volum la depozitele de deșeuri.

Primii doi indicatori măsoară beneficiile de mediu ale reducerii consumului de energie (în jouli) și ale emisiilor de GES (în tone CO2 echivalent), realizate, de obicei, la nivel global, în procesul de producție a bunurilor noi (de exemplu, reciclarea produselor de ambalare) cu folosirea materialelor reciclabile recuperate în loc de cele virgine.

Al treilea indicator măsoară beneficiile de mediu realizate la nivel local, ceea ce reprezintă spațiul economisit (în m3) în depozitul de deșeuri, atunci când componentele reciclabile sunt recuperate din fluxul de deșeuri, reducând în acest fel volumul de deșeuri care trebuie eliminate prin depozitare. Deoarece materialele de ambalare (cea mai mare parte a materialelor reciclabile prezente în deșeurile menajere) au densități mici, acestea ocupă spațiu semnificativ în depozitele de deșeuri, în cazul în care nu sunt recuperate”.

Studiu de fezabilitate privind crearea unei stații de colectare și sortare a deșeurilor în comuna Cărpineni