Studiu de piață privind comportamentul populației față de deșeuri

Studiu de piață privind comportamentul populației față de deșeuri

76
DISTRIBUIȚI

„Deșeurile constituie o problemă la nivel mondial. Cantitatea de deșeuri produsă de omenire este în continuă creștere și reintroducerea în circuitul de utilizare a materialelor ce pot fi reciclate este o necesitate, în contextul economiei resurselor și protecției mediului ambiant. Având în vedere complexitatea problemelor de mediu cu care se confruntă umanitatea, devine evident faptul că situația poate fi remediată doar prin conectarea la soluționarea lor a tuturor resurselor existente. Practica altor țări, a Uniunii Europene, a SUA și în special a Japoniei demonstrează că deșeurile pot fi o resursă importantă pentru economia țării, că cea mai mare parte a deșeurilor poate fi prelucrată, reutilizată și reciclată și că este absolut necesară implicarea cetățenilor, nu doar a autorităților. Cercetarea efectuată în cadrul prezentului studiu de piață reflectă nu doar tabloul general al procesului de colectare al deșeurilor în arealul de proiect al Republicii Moldova și Ucraina, ci și doleanțele, posibilitățile și aspirațiile cetățenilor din localitățile date, recomandările și viziunea acestora pentru îmbunătățirea stării de fapt din regiune.”

Studiu de piață privind comportamentul populației față de deșeuri