Ajutor social

Ajutor social

Ajutorul social și pentru perioada rece a anului

Ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă familiilor aflate în dificultate, pentru a le asigura un venit lunar minim garantat....

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu

Îngrijirea socială la domiciliu se prestează în casa persoanei pentru a o ajuta în asigurarea vieţii cotidiene și participarea în activitățile comunității.Serviciile se prestează...

Centrul de zi pentru copii din comuna Cărpineni

Autoritățile publice locale din satul Cărpineni, raionul Hâncești, au luat în grija lor 20 de copii din familii social- vulnerabile. Ei sunt duși la...

Beneficiarii de ajutor social vor presta activități de interes comunitar

Șomerii înregistrați la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social vor presta, la solicitarea primarului și în...

Casă de tip familial

Casa de copii de tip familial este un serviciu specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă de către un părinte-educator în familia acestuia. Beneficiari...