Dispoziții

Dispoziții

Dispoziție cu privire la convocarea consiliului local Cărpineni

DISPOZIȚIE Nr. 108                                                                                           din 29 iunie 2021„Cu privire la convocarea consiliului”În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la Administraţia Publică Locală...

Dispoziție cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 22.04.2021

Joi, 22 aprilie 2021, ora 14:00, în incinta primăriei va avea loc ședința extraordinară a Consiliului comunei Cărpineni, cu ordinea de zi afișată în...

Dispoziție cu privire la convocarea consiliului

La data de 15 decembrie 2020, ora 14:00, în incinta Primăriei comunei Cărpineni va avea loc ședința Consiliului Comunal Cărpineni cu următoarea ordine de...

Anunţ privind iniţierea audierilor publice cu privire la aprobarea bugetului comunei Cărpineni pentru anul...

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărârii Guvernului nr. 967 din 9...

Dispoziția nr. 67 din 06 aprilie 2020 „Cu privire la convocarea consiliului”

În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la Administraţia Publică Locală art.16 alin 1-5Dispun:De convocat consiliul comunei Cărpineni în şedinţă ordinară...

Dispoziție cu privire la convocarea Consiliului Comunal Cărpineni

Dispoziția Consiliu, publicată pe platforma actelocale.md la data de 10.03.2020. 

Despre pășunat în perioada lunilor aprilie- mai

În conformitate cu Regulamentul cu privire la păşunat şi cosit, păşunatul nu se admite înainte de ultima decadă a lunii aprilie sau prima decadă...

Dispoziție cu privire la sistarea audienței cetățenilor în Primăria comunei Cărpineni

DISPOZIȚIE Nr. 53 din 16.03.2020„Cu privire la sistarea audienței cetățenilor în Primăria comunei Cărpineni”În scopul prevenirii răspândirii infecției Coronavirus de tip nou pe teritoriul...

Dispoziție privind sistarea activității școlare și preșcolare

Dispoziție cu privire la sistarea activității școlare și preșcolare