Eliberare certificate

Eliberare certificate

Serviciul de Stare Civilă Cărpineni

Serviciul de Stare Civilă Cărpineni oferă următoarele servicii:Înregistrarea nașterii, Înregistrarea căsătoriei, Înregistrarea decesului, Certificarea faptelor de stare civilă.Pentru înregistrarea nașterii sunt necesare următoarele...

Cum depunem o cerere la primărie?

Orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică intră în noțiunea de petiție. Prin intermediul unei cereri solicitați...

Certificate și adeverințe oferite cetățenilor

La solicitarea cetăţenilor primăria comunei Cărpineni eliberează următoarele certificate:Adeverinţă cu privire la componenţa familiei- se solicită de la secretarul Consiliului Local, cu prezentarea...

Procedura de notificare a APL privind inițierea activității de comerț

Notificarea reprezintă o procedură de lansare a activităţii de comerț doar în temeiul unei notificări (înștiințări) depusă la autoritatea administraţiei publice locale în care...