Inițiativa „Primarii pentru creștere economică”

Inițiativa „Primarii pentru creștere economică”

Dezvoltarea economică durabilă și incluzivă a comunei Cărpineni – realizată cu suportul financiar al...

În cadrul unui eveniment public, au fost prezentat rezultatele înregistrate pe parcursul unui an de activitate a proiectului „Parteneriat multi-dimensional pentru dezvoltare economică durabilă...

Anunț de recrutare și selecție a funcțiilor în afara organigramei pentru implementarea proiectului „Sporirea...

Primăria comunei Cărpineni organizează concurs în data de 07.08.2023 pentru ocuparea funcției vacante în afara organigramei de manager pentru implementarea proiectului „Sporirea gradului de...

Proiectul „Sporirea gradului de integrare socială și economică a refugiaților prin crearea serviciului comunitar...

În urma implementării proiectului, com. Cărpineni va deveni o comunitate care oferă șanse egale pentru femeile, bărbații, bătrânii și copii ucraineni refugiați în Republica...

Despre antreprenoriat: Elementele de bază ale proceselor de cumpărare, vânzare și a publicităţii online

Cumpărarea și vânzarea online Odată ce ai evaluat că afacerea ta este gata pentru lumea digitală și ai asigurat suportul tehnic necesar pentru a continua,...

Centru de Consultanță în Afaceri, deschis la Cărpineni, cu suportul financiar al Uniunii Europene

La 24 iulie 2023, Centrul de Consultanță în Afaceri Cărpineni a fost lansat în cadrul proiectului „Parteneriat multi-dimensional pentru dezvoltare economică durabilă incluzivă în...

Cluster-ele economice- structuri de suport reciproc al actorilor economici- cooperare pentru a deveni mai...

În cadrul proiectului „Parteneriat Multi-Dimensional pentru Dezvoltare economică durabilă incluzivă în comuna Cărpineni” este în curs de finalizare reabilitarea clădirii Centrului de Consultanță în...

Proiectul „Parteneriat Multi-Dimensional pentru Dezvoltare economică durabilă incluzivă în comuna Cărpineni”

Context: „Șapte localități din Republica Moldova vor fi susținute cu 2,6 milioane de euro din partea UE. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, alături...

Inițiativa „Primarii pentru creștere economică”

Lansată la 26 octombrie 2016 în timpul unei conferințe în Erevan, „Primarii pentru Creștere Economică" este o nouă inițiativă a Uniunii Europene, care vizează...

Direcții de dezvoltare a localității în cadrul Proiectului „Primarii pentru creștere economică”

Căpineni are un plan complex de dezvoltare economică locală.Comuna Cărpineni ocupă locul doi în Europa după numărul populaţiei şi ca suprafaţă. Pe parcursul ultimilor...

Relansarea domeniului agroalimentar în comuna Cărpineni

„Comuna Cărpineni își propune dezvoltarea unor afaceri cu valoare adăugată sporită, în domeniul agroalimentar. Vizita de studiu de la Gheorgheni, România, cu agenții economici...

Domeniile economice ale comunei Cărpineni

Potențialul economic al comunei Cărpineni se regăsește în ramurile care deja există în localitatea noastră și cele pe care le putem dezvolta cu succes:...

Grupurile de producători locali vor activa în cadrul unui centru agroalimentar

Grupurile de producători locali vor activa în cadrul unui centru agroalimentar.Dezvoltarea ramurilor agricole existente în localitate constituie baza dezvoltării economice locale.Autoritatea publică locală din...