Întreprinderea Municipală „Cărpineni Servicii”

Întreprinderea Municipală „Cărpineni Servicii”

Lucrări de extindere a apeductului din comuna Cărpineni

În prezent au loc lucrări de extindere a rețelelor de apeduct în sectoarele cu altitudinea cea mai înaltă din sat- acolo unde accesul la...

Interviul d-lui Primar Ion Cărpineanu la revista „E-Circular”

„Conformarea Autorităților Publice Locale (APL) la prevederile Legii nr. 209 privind deșeurile, presupune asigurarea executării eficiente a cerințelor  imperative  de  gestionare  a  anumitor categorii ...

Întreprinderea Municipală „Cărpineni Servicii”

În scopul prestării serviciilor pentru populație, în special a serviciilor noi, care nu au fost prestate până în anul 2011, la inițiativa primarului, în...

Sistemul de alimentare cu apă potabilă a localității

Sistemul de alimentare cu apă a localității Cărpineni a fost construit în perioada anilor 2007 – 2018 în cinci etape. În prezent sistemul de...

Planul de Siguranță a Apei, comuna Cărpineni, r. Hîncești

Reţeaua hidrologică a satului Cărpineni este relativ bine reprezentată în cuprinsul localității, iar regimul hidrologic se caracterizează printr-un debit variabil în timpul anului: primăvara...

Serviciul de colectare a deșeurilor a fost lansat în comuna Cărpineni

Șase localități din raionul Hâncești vor fi mai curate datorită unui serviciu modern de salubrizare și gestionare în comun a deșeurilor. Acesta va deservi...