Lucrări de iluminare stradală

Lucrări de iluminare stradală

Anunț privind achiziția lucrărilor de extinderea sistemului de iluminare stradală în sat. Cărpineni, str....

Primăria comunei Cărpineni anunță achiziția lucrărilor de extindere a sistemului de iluminare stradală în sat. Cărpineni, str. Luceafărul, porțiunea Gheorghe Straton- Arnăut Pavel, conform...

Anunț privind achiziția lucrărilor de extindere și reparație curentă a sistemului de iluminare stradală...

Primăria comunei Cărpineni anunță achiziția lucrărilor de extindere și reparație curentă a sistemului de iluminare stradală în sat. Cărpineni, conform caietului de sarcini anexat....

Anunț privind achiziția lucrărilor de extindere a iluminării stradale

Primăria comunei Cărpineni anunță achiziția lucrărilor de extindere a iluminării stradale în comuna Cărpineni, conform caietului de sarcini anexat.Ofertele pot fi depuse la sediul...

Anunț privind achiziția lucrărilor de reparație a iluminării stradale

Primăria comunei Cărpineni anunță achiziția lucrărilor de reparație a iluminării stradale pe străzile Moldovița, Alecu Donici, Ion Ionaș, Lăpușna, Sergiu Fodor, Davîdov, Independenței, Liviu...

Anunț privind achiziția lucrărilor de extindere a iluminării stradale pe strada Mihail Arnăutu

Primăria comunei Cărpineni anunță achiziția lucrărilor de extindere a iluminării stradale pe strada Mihail Arnăutu, conform caietului de sarcini anexat.Ofertele pot fi depuse la...

Iluminare stradală pe strada Moldovița

Cetățenii de pe strada Moldovița se vor deplasa în siguranță spre casele lor: pe stradă a fost renovată iluminarea stradală, iar porțiunea de sistem...

Iluminat stradal pe străzile Maxim Gorki și Mihail Frunze

Din data de 4 martie 2021, locuitorii străzilor Maxim Gorki și Mihail Frunze din comuna Cărpineni se bucură de iluminat stradal.Rețeaua a fost construită...

Anunț de achiziționare a serviciilor de întreținere și reparație a rețelelor de iluminare stradală

Primăria comunei Cărpineni achiziționează servicii de întreținere și reparație a rețelelor de iluminare stradală din localitate.Ofertele pot fi depuse la sediul primăriei, biroul contabilului...

Anunț de achiziție a lucrărilor de iluminat stradal

În atenția agenților economici interesați.Primăria comunei Cărpineni anunță concurs pentru ofertele de preț privind achiziția lucrărilor de iluminat stradal, conform listei anexate.Ofertele pot fi...

Anunț de procurare a materialelor pentru iluminatul stradal

Primăria comunei Cărpineni procură materiale pentru iluminat stradal, conform listei anexate.Ofertele pot fi depuse în format electronic la adresa primaria.carpineni@gmail.com până la data de...

Anunț privind concursul ofertelor de preț pentru lucrările de extindere a iluminatului stradal în...

În atenția agenților economici cu experiență în extinderea iluminatului stradal.Primăria comunei Cărpineni vă invită să participați la concursul privind extinderea iluminatului stradal în s....

Anunț privind concursul ofertelor de preț pentru lucrările de extindere a iluminatului stradal în...

În atenția agenților economici cu experiență în extinderea iluminatului stradal.Primăria comunei Cărpineni vă invită să participați la concursul privind extinderea iluminatului stradal în s....