Programul „Comunitatea mea”

Programul „Comunitatea mea”

Declarația de răspundere managerială pentru anul 2022

Controlul intern managerial (CIM) presupune o monitorizare continuă a activităților, cu reguli de management clar aplicabile la nivelul întregii entități publice, ca răspuns la...

Activitatea Centrului de Informații și Servicii pentru Cetățeni Cărpineni pentru anul 2022

Pe parcursul anului 2022, Centrul de Informații și Servicii pentru Cetățeni (CISC) Cărpineni, a activat în condiții normale, înregistrând 4064 de cereri.Persoanele fizice au...

Declarația de răspundere managerială pentru anul 2021

Controlul intern managerial (CIM) presupune o monitorizare continuă a activităților, cu reguli de management clar aplicabile la nivelul întregii entități publice, ca răspuns la...

Regulamentul cu privire la organizarea și implementarea Bugetării Participative în com. Cărpineni

1.1. Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului general și a procedurii de elaborare, depunere, evaluare, selectare, implementare și monitorizare a proiectelor de interes public...

Instruire în cadrul Programului „Comunitatea Mea” cu tema „Diseminarea bunelor practici în implementarea Sistemului...

La data de 27 mai 2021, angajații Primăriei Cărpineni au participat la instruirea cu tema „Diseminarea bunelor practici în implementarea Sistemului de Control Intern...

Instruire și asistență în domeniul procesului de inventariere/ delimitare/ cadastrului bunurilor imobile și patrimoniului...

Ca urmare a instruirii organizate de către programul Comunitatea Mea - „Rolul autorităților publice locale în procesul de Gestionare a proprietății publice la nivel...

Strategia de dezvoltare locală a comunei Cărpineni 2021-2026

Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară (în continuare SDC) a c. Cărpineni pentru perioada anilor 2021 - 2026. Strategia a fost elaborată cu...

Proiectul Regulamentului privind bugetarea participativă

Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului general și a procedurii de elaborare, depunere, evaluare, selectare, implementare și monitorizare a proiectelor de interes public inițiate...

Declarația privind buna guvernare 2020

Documentul în format PDF îl puteți accesa aici:Declarație privind buna guvernare

Declarația de răspundere managerială pentru anul 2020

Controlul intern managerial (CIM) presupune o monitorizare continuă a activităților, cu reguli de management clar aplicabile la nivelul întregii entități publice, ca răspuns la...

Proiectul Strategiei de Dezvoltare comunitară 2021- 2026 propus spre consultare publică

Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară a comunei Cărpineni pentru perioada 2021-2026, elaborată într-un mod participativ, conform Manualului de utilizarea a APSL elaborat...

Instruire privind Controlul Intern Managerial

În perioada 2-3 februarie 2021, specialiștii din cadrul Primăriei Cărpineni din domeniul contabilitate / secretariat, au participat la instruirea acordată de către experții Programului...