Proiectul „Construcția și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Cărpineni”

Proiectul „Construcția și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Cărpineni”

Lucrări de extindere a apeductului din comuna Cărpineni

În prezent au loc lucrări de extindere a rețelelor de apeduct în sectoarele cu altitudinea cea mai înaltă din sat- acolo unde accesul la...

Sistemul de alimentare cu apă potabilă a localității

Sistemul de alimentare cu apă a localității Cărpineni a fost construit în perioada anilor 2007 – 2018 în cinci etape. În prezent sistemul de...

Planul de Siguranță a Apei, comuna Cărpineni, r. Hîncești

Reţeaua hidrologică a satului Cărpineni este relativ bine reprezentată în cuprinsul localității, iar regimul hidrologic se caracterizează printr-un debit variabil în timpul anului: primăvara...