Proiectul „Facilitarea accesului la infrastructura tehnico-edilitară pentru crearea locurilor de muncă”

Proiectul „Facilitarea accesului la infrastructura tehnico-edilitară pentru crearea locurilor de muncă”

Proiectul „Facilitarea accesului la infrastructura tehnico-edilitară pentru crearea locurilor de muncă”

Perioada de implementare: octombrie 2016- noiembrie 2017.Problema abordată: Lipsa locurilor de muncă și migrația forței de muncă.Soluționarea problemei: Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale...