Reglementare normativă

Reglementare normativă

Comunicatul Serviciului Fiscal

Începând cu 1 ianuarie 2023, dările de seamă fiscale se prezintă doar în mod electronic, de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice...

Ce trebuie să știi despre asigurarea medicală obligatorie pentru anul 2021

Articol preluat de pe site-ul www.cnam.md.Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este o contribuţie bănească pe care persoanele fizice neangajate,...

Regulamentul privind creşterea şi deținerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în comuna...

Fiecare  locuitor al comunei Cărpineni, are dreptul să întrețină pe lângă gospodăriile private animale domestice pentru necesitățile personale, în modul  corespunzător, astfel încât aceasta...

Agenția Servicii Publice informează

Serviciul Eliberare a Actelor de Identitate Hâncești vă informează că prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4124 din 25.08.2020 cu privire la responsabilitățile suplimentare...

În atenţia persoanelor care desfăşoară activitate cu caracter ocazional

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că în temeiul Legii nr. 22 din 23.02. 2018 privind executarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate...

Spre informarea cetățenilor comunei Cărpineni referitor ultimelor două hotărâri ale instanțelor de judecată

Oferim spre informare cetățenilor comunei Cărpineni ultimele două hotărâri ale instanțelor de judecată, referitor terenului pentru amenajarea unei gunoiști în afara localității, iar a...

Arderea resturilor vegetale – prejudiciu major pentru mediu

Dumitru Aparatu, inspector principal, direcția control geologic și resurse funciare, IPM:„În ultimii ani, din lipsă de mijloace tehnice şi financiare, sute de hectare de...

Inspecția Ecologică Hâncești despre activitatea antiincendiară și prevenirea arderii deșeurilor

Conform art. 115 alin. 3 al Codului Contravențional, arderea în cîmp deschis a resturilor vegetale de orice provenienţă, constituie contravenție și se sancţionează cu...

Despre pășunat în perioada lunilor aprilie- mai

În conformitate cu Regulamentul cu privire la păşunat şi cosit, păşunatul nu se admite înainte de ultima decadă a lunii aprilie sau prima decadă...

Dispoziție cu privire la sistarea audienței cetățenilor în Primăria comunei Cărpineni

DISPOZIȚIE Nr. 53 din 16.03.2020„Cu privire la sistarea audienței cetățenilor în Primăria comunei Cărpineni”În scopul prevenirii răspândirii infecției Coronavirus de tip nou pe teritoriul...

Decizia Comisei Locale Situații Excepționale din 12.03.2020

1.Se ia act de informația d-lui primar Ion Cărpineanu, a reprezentantul IMSP Cărpineni, dnul Frunză Iurie și a șefei Centrul de Sănătate Cărpineni, d-na...