Serviciul de deservire socială la domiciliu

Serviciul de deservire socială la domiciliu

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu

Îngrijirea socială la domiciliu se prestează în casa persoanei pentru a o ajuta în asigurarea vieţii cotidiene și participarea în activitățile comunității.Serviciile se prestează...