Așezarea geografică

Așezarea geografică

Străveche vatră de cultură şi civilizaţie, Cărpineni este un sat răzăşesc mare şi frumos, aşezat pe valea Lăpuşnei, la 12 km est de râul Prut, 40 km nord de târgul Leova şi 70 km vest de municipiul Chişinău, capitala Republicii Moldova.

Poziţia fizico-geografică. Comuna este străbătută de paralela 46°7 latitudine nordică şi de meridianul 28°4 longitudine estică de la meridianul Greenwich.

Distanţa comunei Cărpineni faţă de principalele oraşe:

Bucureşti – 370 km S-V;

Chişinău –72 km N-E;

Iaşi – 78 km N-N-V;

Leova–40 km S-S-V;

Hânceşti –35 km E.

Râul Prut se află la 12 km V, iar podul de peste Prut, Leușeni-Albița – la 14 km N-V. Localitatea este traversată de rîulețul Lăpușnița, afluient al rîului Prut.

Limitele comunei sunt satele cu care se mărgineşte:

Negrea- 7 km N, Mereşeni- 3,5 km N-E, Sărata- Galbenă- 11 km E, Cărpineanca- 5 km E, Ciadîr- 3,5 km S-E, Mingir- 10 km S, Semionovka- 2 km S, Pogăneşti- 5 km S, Cioara- 6 km S-V, Dancu- 2 km S-V, Călmăţui- 1,5 km V, Crasnoarmeisc- 5,5 km V şi Lăpuşna- 14 km N.

Relieful comunei Cărpineni este deluros, dealurile fiind separate între ele de pîraie, vîlcele şi râpi. Aceste dealuri fac parte din masivul înalt din Basarabia, cunoscut sub numele de Codru şi sunt înclinate de la vest spre est.

Clima este moderat- continentală, caracterizată, în general, prin iarnă scurtă şi blândă şi cu puţină zăpadă; vară caldă de lungă durată şi cu cantităţi neînsemnate de precipitaţii, care cad în fond în perioada caldă a anului sub formă de averse de ploaie de scurtă durată. Concomitent cu părțile pozitive a climei – perioada caldă de lungă durată a anului, iarna blândă, abundența solară şi de căldură – sunt şi momente negative: timp secetos şi variabilitate mare a vremii.

Solul în cea mai mare parte este cernoziom. După calitate, cele mai bune soluri le deţin moşiile Selişte, Uluci, Gargalâc, Slobozia, Târlichici, Topor, Rădi şi Podiş.

Bogăţiile subterane sunt puţine la număr, existînd cariere de piatră, de argilă şi de nisip în partea de est a satului şi de apă sulfurată în partea de vest. Resursele naturale disponibile sunt: nisipul, lutul și piatra calcaroasă de culoare galbenă, păduri și lacuri de acumulare.

Căile de comunicaţie. Principala cale de transport este şoseaua ce leagă Cărpinenii la 14 km N cu Lăpuşna şi cu drumul naţional Leuşeni – Hânceşti – Chişinău, iar la 16 km S în dreptul localităţii Sărata- Răzeşi cu drumul naţional Leuşeni-Leova.

De asemenea, din Cărpineni mai duc următoarele drumuri: spre Cioara- 5km S-V, Călmăţui- 8 km V, Tălăieşti- 2 km V, Leuşeni- 14 km V, Negrea- 3 km N, Hânceşti- 30 km N-E, Mereşeni- 20 km N-E, Sărata-Galbenă- 20 km. E, Ciadîr- 15 km S-E şi Orac- 20 km S-E.

Şoseaua Lăpuşna-Voinescu trece prin Cărpineni pe o distanţă de 10 km, din care prin sat – 5 km şi prin Horjeşti – 6 km. De asemenea în sat îşi desfăşoară activitatea firma DovaxTrans-Auto care asigură deplasarea locuitorilor din Cărpineni și comunele învecinate spre Chişinău.